RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Uitbreiding van activiteiten

25-05-2022

Met deze formele mededeling laten we u weten dat er een nieuwe stichting is opgericht: Stichting OP Groei (Ontwikkeling en Perspectief voor ieder kind en gezin). Deze stichting heeft heden de organisatie KLOTS B.V. overgenomen.

Waar komt het nu op neer? Wij versterken onze gezamenlijke basis, MEE & de Wering en Groeimee,  door nieuwe activiteiten toe te voegen. KLOTS levert jeugd- en gezinshulp met verwijzing. Dat gaat de nieuwe stichting nu doen. Daarmee gaan we verder op de lijn van jeugdhulp en onderwijs. Waar Groeimee zorg levert zonder verwijzing en soms ook de verwijzing doet, gaat OP Groei de zorg leveren na verwijzing op het terrein van jeugd- en gezinshulp en onderwijs.

Wij specialiseren verder op het gebied van jeugdhulp en onderwijs. Daar is de jeugd als vanzelf, daar kunnen we ze makkelijk ontmoeten, daar wordt het gedrag zichtbaar dat maakt dat jeugdhulp is geboden. Dan kunnen we makkelijk en snel aansluiten. Waarbij we met ambulante hulp, dagbehandeling of groepsbegeleiding het gestelde doel gaan realiseren. KLOTS is actief in West Friesland en in de jeugdhulp regio Alkmaar. Wij continueren dit en willen het verder uitbouwen zodat we alle kinderen/jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben kunnen bereiken in beide regio’s. Voor alle kinderen/jeugdigen en gezinnen Ontwikkeling en Perspectief is dat niet een mooi doel?

Sharon Beentjes zal de dagelijkse leiding binnen de stichting en haar activiteiten op zich nemen.

Rob Hartings

Bestuurder van MEE & de Wering                                                   Bestuurder van OP Groei
Bestuurder stichting Groeimee