Praktijkprogramma SKJ voor organisaties

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen/gemeenten zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit wordt beheerd door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

Praktijkprogramma op maat voor uw organisatie

Sommige (nieuwe) werknemers voldoen niet aan de beroeps-registratiecriteria voor SKJ en krijgen het advies van SKJ om een geaccrediteerd ‘’Praktijkprogramma’’ te volgen. Na het volgen van dit (inwerk)programma kunnen zij zich alsnog laten registreren als Jeugd- en Gezinsprofessional.

Heeft uw organisatie een dergelijk Praktijkprogramma nodig voor (toekomstige) medewerkers met een WO-master psychologie of orthopedagogiek en HBO professionals met een HSAO opleiding, werkzaam in -of met uitzicht op -een HBO functie als jeugdprofessional? Stichting Groeimee ontwikkeld deze op maat voor uw organisatie voor deze groep professionals.

Doordat wij hier veel ervaring in hebben zijn wij expert in het op maat maken van een ‘’Praktijkprogramma’’ wat inhoudelijk feilloos opgaat binnen de workflow en aansluit bij het beleid van uw organisatie. 

Wij gaan hiervoor met u in gesprek en met de juiste gegevens bij de hand regelen wij dit samen met -en voor u, op zeer korte termijn!

Wat houdt dit praktijkprogramma in?

Met het SKJ-praktijkprogramma wordt getoetst of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden. Het programma wordt op maat aangeboden. Afhankelijk van de ervaring en opleiding kan het praktijkprogramma, buiten de basis, voor ieder werknemer worden passend worden ingezet. De duur van het praktijkprogramma is tussen de 6 en 8 maanden, waarbinnen o.a. werkbegeleiding en aanvullende bij-of nascholing wordt geboden op de door SKJ gevraagde competenties van de Jeugd – en gezinsprofessional.

De door SKJ verplichte training omtrent de Beroepscode, het Tuchtrecht en Ethiek (training Professionele standaarden en ethiek voor de Jeugd – en gezinsprofessional), is opgenomen in dit programma.

Stichting Groeimee biedt een breed scala aan SKJ geaccrediteerde trainingen aan waarbij de Jeugd - en gezinsprofessional kan werken aan het versterken van of (noodzakelijke) aanvullende competenties.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen/gemeenten zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit wordt beheerd door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

Voor wie:

Het praktijkprogramma is bedoeld voor:
WO-ers op een HBO functie of HBO opgeleide jeugd – en gezinsprofessionals (via hardheidsclausule)


Referentie van Astrid:pm-er en skjgeregistreeerde over het Praktijkprogramma:

Omdat we een medisch kinderdagverblijf zijn en ons niet herkenden in de situaties en opdrachten , die vooral geschreven zijn voor jeugdinstellingen, maar wij wel aan SKJ regels en voorwaarden moeten voldoen, hebben wij de hulp ingeroepen van Hester. Zij heeft het leerverslag inzichtelijk voor ons gemaakt. Met haar hulp hebben we het leerproces om kunnen buigen passend binnen onze werkveld en met de juiste trainingen die wel aan de voorwaarden voldoen, maar die voor onze doelgroep en ons eigen functioneren wél meerwaarden en van toegevoegde waarde zijn.