SKJ

Basistraining ‘Het Vlaggensysteem’

vlaggensysteem
 
Alkmaar
Drie dagdelen
in afwachting SKJ
€ 340,00
Wanneer is seksueel gedrag gezond en passend? Wanneer is seksueel gedrag zorgelijk en moet je als professional alert blijven op signalen?

Als professional die met kinderen en jongeren werkt komen deze vragen regelmatig aan de orde. Het Vlaggensysteem is een passend middel welke je kan ondersteunen bij al dit soort vragen. Je kunt het inzetten om het gesprek hierover aan te gaan met zowel de kinderen, de jongeren, de ouders en/of jouw collega’s op de werkvloer.

De kern van het Vlaggensysteem is:

1) het adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
2) het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf
3) het geven van een adequate pedagogische reactie.

Buiten de lijnen
Buiten de Lijnen vormt een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Ook ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals.

Eindresultaat
Na de bijeenkomsten is de professional in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag. Het biedt concrete instrumenten om handelingsverlegenheid te doorbreken, het seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor seksueel misbruik of jeugdprostitutie (meisjes en jongens) tijdig kan worden gesignaleerd, en een handelingsperspectief ontstaat dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.

Tijdens dagdeel 1 zullen met name de criteria en de professionele weging hiervan worden besproken. De cursisten worden gestimuleerd zoveel mogelijk eigen casussen in te brengen. Tijdens dagdeel 2 wordt de pedagogische reactie behandeld, ook zal worden verdiept op de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem Buiten de Lijnen. Buiten de Lijnen is een verdieping op het Vlaggensysteem waarbij de methodiek toegepast wordt op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt.

Het programma is zeer interactief. Alle ins- en outs van het Vlaggensysteem en Buiten de Lijnen worden behandeld.

Trainers

Marcel Vroomen

Marcel Vroomen

Marcel Vroomen is gespecialiseerd in geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Hij is opgeleid als communicatietrainer, mediator en teamcoach. Marcel is gespecialiseerd in onderstromen bij organisaties. Hij is namens Movisie, Hobeon en de LVAK gelicencieerd om de training Meldcode en de training Vlaggensysteem te geven. Tevens leidt hij trainers op tot trainer Vlaggensysteem.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties