SKJ

Beroepscode, tuchtrecht en ethiek voor de professionals in sociaal werk

Basis- en verdiepende training in 2 dagdelen