Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Masterclass ''Bewust en vitaal aan het werk''

(waar zeg jij ja tegen?)
Startdata (eerstvolgende groep): 29-09-2022
Online (MS TEAMS)
3.5 uur (1 dagdeel)
SKJ 5.60 punten SKJ
€ 99,00
Wil je even een paar uurtjes kennis opdoen zonder interactie met de groep maar even een moment voor jezelf waarin je kan luisteren en zelfstandig een plan voor jezelf in relatie tot het werk kan maken? Dan is deze masterclass iets voor jou! En let op: we gaan er meer aanbieden!

Als professional sta je continu onder een bepaalde mate van druk. Je vindt je werk leuk maar er zijn ook veel regelzaken of omstandigheden die ervoor zorgen dat het werkplezier wel afneemt. De ene professional heeft te kampen met veel regelzaken, de andere professional met veel organisatorische omstandigheden of met een buitenproportionele caseload aan cliënten.


Je hebt gekozen voor dit vak maar hoe hou je jezelf staande wanneer alles om je heen zoveel van je vraagt en verwacht?


In deze Masterclass gun je jezelf een moment om daar even bij stil te staan. Een moment om na te denken over hoe jij eigenlijk omgaat met de dagelijkse stress. Je krijgt kennis aangereikt over wat nu eigenlijk het verschil is tussen gezonde en ongezonde (werk)stress, zelfcompassie en een ‘bewust brein’


Je maakt tijdens deze masterclass een plan in relatie tot het werk waarin je voor jezelf meer ‘positieve energiemomenten’ gaat inplannen.

In deze Masterclass komen de volgende onderdelen aan bod:

• Weten en herkennen van eigen mate van werkstress
• Omgaan met stress
• Zelfcompassie; wat is het? En hoe helpt het je in het omgaan met werkstress?

Na het volgen van deze masterclass heb/kun je:

• Eerste signalen van werkstress herkennen
• Inzicht in hoe om te gaan met werkstress
• Tips ontvangen hoe je werkstress te reguleren in het werkleven
• Meer werkplezier!
• Borging van zelfcompassie en minder stress in je leven

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!


Let op: Voor aanvang van deze Masterclass (training):
Krijg je op je thuisadres de door Stichting Groeimee ontwikkelde kaartenset ‘’15 dagen (zelf)compassie en inspiratie’’.


Let op: Deze Masterclass wordt op aanvraag ook incompany en op maat en/ of live aangeboden. Verdieping op thema ook mogelijk.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis.  Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een  opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog (expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), trainer, gastdocent en teamleider van ons trainingscentrum. 

Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Goede trainster, interessant onderwerp, leuke interactie onderling in de groep. Ik vond het een fijne groep en leerzame ochtend."