Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Mediawijsheid

(Ben jij Digibe(e)t-er)
Startdata (eerstvolgende groep): 10-04-2023
Alkmaar
Eén dag
SKJ 10,5 punten SKJ
€ 240,00
De ontwikkelingen van sociaal media gaat heel erg snel.
Bij de meeste jongeren heeft het gebruik van sociaal media een grote invloed in hun leven. Hoe kom je hierachter en hoe bespreek je dit?

In de training Mediawijsheid gaan we hier dieper op in en bespreken we de invloed maar ook de risico's (denk aan sexting, grooming, cyberpesten of slutshaming)

Bewustwording van de invloed en de risico's en dit bespreekbaar kunnen maken is essentieel in het werken met jongeren en hun ouders.

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

• Bewust worden van positieve en negatieve effecten van sociaal media

• Sociaal media een nieuw levensgebied!

• Wat doet sociaal media met jou?

• Preventief werken door bewust worden en bewustmaken van een

opvoedtaak van de ouders

• Games en tools om in het gezin in gesprek te gaan over sociaal media

• Emoticons & taal

• Inzetten van spellen en sociaal media als gespreksvaardigheid (tools)

• Inventarisatie media ervaring jongere middels inzet vragenlijst

• Gespreksvaardigheden om in gesprek te gaan met jongeren over

sociaal media, de positieve kanten en risico’s hiervan

• Risico’s sociaal media/ internet : sexting, grooming, cyberpesten etc.

• Stappenplan sexting en doorverwijzen naar de juiste hulp

• Risicovolle doelgroepen herkennen

Na het volgen van deze training kun je en heb je o.a.:

• Kennis van de verschillende platformen sociaal media

• Inzicht en bewustzijn van de invloed van sociaal media

• Positieve en negatieve effecten van sociaal media

• De eigen ervaringen en waarden m.b.t. sociaal media en hoe dit een

rol kan spelen in de benadering hiervan naar cliënten

• Herkennen en signaleren van verschillende risico’s van sociaal media.

• Weten waar je moet zijn voor gerichte hulp bij problemen met sociaal

media

• Gespreksvaardigheden in de praktijk brengen met jongeren en hun

ouders over sociaal media

• Tips en tools aanreiken aan ouders om hier zelf thuis over in gesprek

te raken en mee om te kunnen gaan

Instapcriteria:

• Je bent werkzaam in (de uitvoering van) Jeugd(zorg)sector en/of sociaal domein

• Je hebt HBO- werk- en denkniveau (minimaal MBO niveau)

• Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsplicht

• Ook incompany en op maat naar gelang beroepsgroep professionals

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Jelko van Riet

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.

Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.

Marga Bakker

Marga Bakker

Marga Bakker is gestart als groepsleidster binnen de residentiële jeugdhulpverlening. In verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening heeft zij vooral veel ervaring opgedaan met systemisch werken en met competentie gericht werken. Na het afronden van de Hogere Kader opleiding Pedagogiek heeft zij als teamcoördinator binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Na het werken binnen de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie lag haar uitdaging als cliëntondersteuner op het ambulant werken met gezinnen waarbij een licht verstandelijke beperking een rol speelde. Het werk als cliëntondersteuner gaf haar richting om haar expertise op het gebied van autisme verder te ontwikkelen. Ze heeft diverse cursussen en voorlichtingen gegeven over autisme en over de ontwikkeling van het jonge kind. Het werken met gezinnen met vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen, heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij Coördinator Integrale Vroeghulp werd. Binnen deze functie heeft zij vooral veel werkervaring opgedaan binnen het preventieve werkveld en de samenwerking met diverse ketenpartners in het brede sociale domein.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"De training heeft mij er heel erg van bewust gemaakt dat social media zo’n belangrijk thema in iemands dagelijks leven is. Dat het nu omschreven wordt als levensgebied was een eye-opener en zullen we veel meer gaan toepassen in de gesprekken die we voeren."
"Mediawijheid is een waardevolle training. Als hulpverlener sta je soms nog te weinig stil bij de invloeden van socialmedia. Door middel van de training heb ik meer handvatten gekregen om het gesprek over socialmedia met jongeren aan te gaan en een inschatting te maken van de invloed en eventuele onveiligheden."
"Deze training heeft mijn inzicht in de wereld van sociale media vergroot. Ik heb meer kennis gekregen over de vele sociale media kanalen, over de effecten daarvan en manieren om hierover in gesprek te gaan met ouders en kinderen/ jongeren. Deze training heeft mijn gereedschapskoffer goed gevuld!"