Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Online Basis – en verdiepingstraining professionele standaard en ethiek voor de jeugd en- gezinsprofessional

Basismodule beroepscode/ tuchtrecht Verdiepingsmodule: Ethiek
Startdata (eerstvolgende groep): 13-01-2022
Online MSTeams
Twee keer vier uur
SKJ 12.88 punten SKJ
€ 240,00
Per 1 januari 2018 is de kamer van de Jeugd en –gezinsprofessional open gegaan bij SKJ. Dit was aanleiding voor de BPSW om officiële stukken m.b.t. de beroepscode en de competenties van de Jeugd en - gezinsprofessional in titel en inleiding aan te passen naar de benaming van de brede groep professionals die in deze kamer staan geregistreerd.

Inhoud dagdeel 1 (basismodule Professionele standaarden voor de Jeugd – en Gezinsprofessional):
Naar aanleiding van de meest actuele ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp en Jeugdbescherming, is deze training ontwikkeld. In de training wordt veel geoefend met voorbeelden en casussen uit de praktijk. In een groepsspel wordt de professionele ruimte verkent, waarbij je een beeld gaat vormen van hoe je je eigen professionele ruimte op je werkplek ervaart. Je reflecteert op je eigen waarden en hoe deze een rol spelen in het beroepsmatige/ professionele handelen.

Er wordt aandacht besteed aan professionele autonomie en wat hierin verwacht wordt van zowel de professional als van de organisatie om dit naar behoren te faciliteren. De Professionele standaarden zoals de vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode worden behandeld en worden toegepast op praktijk casus en Moresprudentie waarbij het belang hiervan wordt belicht.

Het werkveld van de Jeugd – en Gezinsprofessional is ingewikkeld en bestaat uit steeds meer en complexere problematiek. Dit vraagt van de professionals om goed toegerust te zijn in het nemen van de soms moeilijke besluiten. Maar hoe neem je nou eigenlijk zo’n moeilijk besluit en hoe weeg je deze besluiten goed af? Hierbij rijst vaker de vraag of we juist handelen. Je zult dit soort morele vragen en hieruit ethische dilemma’s leren herkennen in praktijksituaties. En je  krijgt handvatten aangereikt om hier in de praktijk beroepsmatig mee om te gaan door de situatie vanuit verschillende perspectieven te belichten. Het 3 Werelden Model van Habermans zal hierbij worden uitgelegd.

Dit eerste dagdeel wordt afgesloten met een plenaire kennistoets.

Inhoud dagdeel 2 (Beroepsethiek en Moreel beraad voor de Jeugd – en gezinsprofessional):
De behandelde theorie van dagdeel 1 m.b.t. ethiek zal in dit 2e dagdeel in de praktijk worden gebracht door eigen geanonimiseerde casuïstiek uit de praktijk in een Moreel beraad te bespreken. Je leert een Morele vraag te formuleren en een ethisch dilemma in kaart te brengen. In dit Morele beraad wordt er met kaarten gewerkt die de groep stapsgewijs door het Morele beraad heenleiden, zodat dit voor iedere cursist goed te volgen en uitvoerbaar is. Door het op deze wijze oefenen van een Moreel beraad in de training ben je na afloop instaat een Moreel beraad in de eigen organisatie op team – of intervisieniveau toe te passen.Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinsbehandelaar, gezinscoach in jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Ze is contextueel, systemisch en oplossingsgericht opgeleid.

Na een gedegen trainers opleiding maakte ze de overstap naar het trainersvak. Sinds 2008 is zij trainer en geeft met veel plezier deskundigheidsbevordering op het gebied van methodieken en vaardigheden

Aansluiten bij de praktijk van de professional staat centraal: versterken van vaardigheden, uitbreiding van je gereedschapskist, leren en uitproberen, experimenteren met ander gedrag en ervaren wat het effect daarvan is.

Leren van en met elkaar In een sfeer van inspiratie en plezier is wat je kunt verwachten!

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Een half jaar voor afzwaaien noodgedwongen deze cursus (beroepsstandaarden) gevolgd, maar het gedwongen was er snel af; inspirerend en uitdagend en plezierige manier van kennis maken met andere professionals in allerlei takken van onze sport."
"Het was een duidelijke en overzichtelijke training. Van te voren kregen we al te horen wat ons te wachten stond en de voorbereiding hiervoor. Ook vond ik de training goed opgebouwd en was de boodschap helder."
"Erg interessant, leerzaam en leuk om te doen. Leuke en praktische handvaten komen mee voor in de praktijk. Makkelijk voor als een casus even lastig is en je er met collegae niet uitkomt."
"Het is belangrijk om deze training te volgen, om te weten wat je rechten en plichten zijn. Het inspireert en laat je kritisch nadenken."
"Leerzaam om samen met collega’s en de trainers de theorie en vooral de stappen van het moreel beraad door te lopen in een veilige en gelijkwaardige omgeving / sfeer."
"Voor mij als beginnend professional was dit erg leerzaam. Het heeft mij meer handvatten gegeven om autonoom te handelen en door het moreel beraad heb ik veel geleerd over de perspectieven van andere deelnemers. Aanrader!"
"Deze training geeft je echt een goed beeld van hoe de theorie (beroepscode en richtlijnen) in de praktijk gebracht kunnen worden."
"De training: ‘Basis- en verdiepingstraining Professionele standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional’ zou ik collega hulpverleners aan willen raden. Waar ik in het begin dacht een stoffige saaie training te gaan volgen, heeft deze training het tegendeel bewezen. De theorie sluit aan op het werkveld en geeft inzichten van hoe dit toe te passen. Verder heeft de training mij kennis gegeven van onderbelichte, maar zeker niet minder belangrijke thema’s als hulpverlener."