Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

POP gesprek

Persoonlijk Ontwikkel Plan
 
Alkmaar
Eén uur
Geen SKJ punten SKJ
€ 199,00
Stichting Groeimee kan samen met jou als jeugd- en gezinsprofessional (of sociaal professional) een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opstellen.
Dit plan is toegespitst op de landelijk vastgestelde “Kerncompetenties van de Jeugd en - Gezinsprofessional”. Door een POP op te stellen kun jij als werknemer het positief functioneren, de persoonlijke kwaliteiten, en de punten die jij zelf graag meer of verder zou willen ontwikkelen, vastleggen voor jouw opdracht en voor jezelf.
Door het overzicht dat hierdoor ontstaat, kan jouw werkgever samen met jou kijken hoe verdere ondersteuning in de loopbaan vorm te geven. Jouw persoonlijke kwaliteiten en leerwensen worden samen met Stichting Groeimee als neutrale expertise partij op dit gebied in kaart gebracht.

Hoe gaat het in zijn werk:
Het door jou digitaal ontvangen en reeds ingevulde formulier van het POP gesprek wordt in één uur tijd besproken. Puntsgewijs wordt er aan de hand van de competenties voor de Jeugd - en gezinsprofessional een doelgericht ontwikkelingsplan opgesteld voor jou en jouw werkgever. Natuurlijk is hierin ruimte voor eigen leerwensen.

Ook wordt er samen gekeken naar de voortgang in jouw beroeps(her)registratie (SKJ) en creëer je overzicht in wat je hier nog voor moet doen. Stichting Groeimee heeft hier veel ervaring mee en kan hierin een gedegen advies geven.

Alles wat in het plan beschreven staat is bekend bij jou. Wanneer het plan af is zal deze met jouw toestemming per email naar de contactpersoon van jouw werkgever en natuurlijk in cc naar jouw persoonlijke e-mailadres worden verzonden.

Stichting Groeimee vormt geen dossier en zal uw gegevens na afronding van dit traject dus verwijderen. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan is jouw eigendom.
Mochten er voor jouw persoonlijke ontwikkeling hele belangrijke punten zijn die in het gesprek naar voren komen, zal St. Groeimee het advies geven om dit met de jouw werkgever te bespreken. Het bespreken hiervan is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid als professional. “Stichting Groeimee” geeft dan ook geen schriftelijke en/of mondelinge informatie aan jouw werkgever zonder jouw toestemming.

In het POP gesprek komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Competenties van de jeugd – en gezinsprofessional (of sociaal professional)
  • De huidige werksituatie
  • Leerwensen m.b.t. de huidige werkzaamheden
  • Toekomstperspectief op werkplek en loopbaanwensen
  • Persoonlijke leerwensen

    Na het volgen dit gesprek en de evaluatie heb jij:
  • Overzicht over de beroepsregistratie en de mogelijk nog te volgen acties hiervoor
  • De persoonlijke talenten en leerwensen in kaart gebracht
  • Een onderbouwde visie op loopbaangericht toekomstperspectief

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties