SKJ

Systemisch werken

Invloed van systemen op denken, voelen, doen
Startdata (eerstvolgende groep): 04-04-2023
Egmond aan den Hoef
Twee dagen
16 punten SKJ
€ 480,00
Het denken in oorzaak en gevolg is ons met de paplepel ingegeven. Bijvoorbeeld: ''Door de over- beschermende houding van deze moeder is dit kind faalangstig.''

Maar je kan het ook omdraaien: ''Door de faalangst van dit kind is deze moeder over beschermend.''

Systemisch denken en werken gaat er vanuit dat iedereen beïnvloedt wordt door de systemen waarvan hij deel uit maakt. Dit systeem kan bestaan uit een gezin, een school, een buurt, een team, vriendengroep of familie etc.

Al deze systemen hebben invloed op denken, voelen, doen van een individu. Een belangrijk uitgangspunt van systemisch werken is de circulaire causaliteit: waar worden mensen door beïnvloedt en hoe beïnvloeden mensen elkaar? Een vader die zich druk maakt over zijn zoon omdat die zich niet aan de afspraken houdt zegt: ''Door het gedrag van mijn zoon maak ik mij zorgen.'' De zoon zegt: ''Ik moet wel mijn eigen plan trekken want mijn vader zit continue boven op me en ik mag niets.'' Het komt dus door mijn vader dat ik zo doe.'' We denken vaak in oorzaak en gevolg. We zoomen in en vervolgens kijken we als het ware door een koker nog maar in één richting. We leggen de oorzaak van ons eigen gedrag bij de ander en daardoor loopt het vast.

Als je systemisch werkt laat je oorzaak en gevolg denken los, je kijkt naar de circulaire causaliteit, de wederzijdse beïnvloeding. Het gaat over ineffectieve patronen tussen mensen zien. Op het moment dat je er op deze wijze naar kijkt komt er verruiming, zet je een systemische bril op en kan er d.m.v. systemische interventies samen met cliënten(en) gewerkt worden aan het doorbreken van deze  ineffectieve patronen.

In deze twee-daagse training ''Systemisch werken'' leer je systemisch kijken en handelen. Je leert verschillende perspectieven in te nemen en vanuit hier ineffectieve patronen te herkennen.

Het is een training die inzicht geeft in de basisprincipes van systemisch werken en vooral hoe je deze effectief in de praktijk kunt toepassen.

Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek waardoor de koppeling van de theorie direct naar de dagelijkse praktijk wordt gemaakt en je systemisch werken integreert in jouw begeleiding aan cliënten.


Hierdoor is deze training zeer praktijk gericht.In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

- Wat is systemisch werken

- Systemische eigenschappen herkennen

- Rollen, posities en labels in een gezin

- Over ordening/ binding en balans

- De attitude van een systemische hulpverlener

- Meerzijdige partijdigheid

- Eigen patronen en triggers herkennen

- Reflecteren op eigen systemen

- Dramadriehoek

- Meerzijdig partijdig zijn. Hoe doe je dat?

- Interventies in zetten waaronder:

 • circulaire vragen stellen
 • meta communicatie
 • kernkwadrant
 • beeldtaal


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis over wat sociale systemen zijn
 • Reflecteren op eigen sociale systemen
 • Herkennen van systemische eigenschappen en deze benoemen
 • Systemische hypotheses maken
 • Inzicht in eigen patronen en het herkennen van persoonlijke triggers
 • Aansluiten en positie innemen
 • Systemische analyse maken op praktijk casus
 • Ineffectieve patronen doorbreken door systemisch interventies in te zetten
 • Inzicht in-en toepassen van de Dramadriehoek
 • Meerzijdige partijdig zijn
 • Systemisch werken met cliënten in de praktijk


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinsbehandelaar, gezinscoach in jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Ze is contextueel, systemisch en oplossingsgericht opgeleid.

Na een gedegen trainers opleiding maakte ze de overstap naar het trainersvak. Sinds 2008 is zij trainer en geeft met veel plezier deskundigheidsbevordering op het gebied van methodieken en vaardigheden

Aansluiten bij de praktijk van de professional staat centraal: versterken van vaardigheden, uitbreiding van je gereedschapskist, leren en uitproberen, experimenteren met ander gedrag en ervaren wat het effect daarvan is.

Leren van en met elkaar In een sfeer van inspiratie en plezier is wat je kunt verwachten!

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Verrijkend, afwisselend, inspirerend"
"In deze training leer je anders kijken en op een andere manier doen."