TOP-3 methodiek voor samenwerking

Basismodule
Startdata (eerstvolgende groep): 30-10-2023
Regio Noord-Holland Noord
2 dagen
19,2 punten SKJ
De TOP-3 methodiek is een redeneer-, en beslismodel om met cliënten en met alle beroepsgroepen in gesprek te gaan over onveiligheid in huiselijke kring. De TOP-3 methodiek helpt bij het ordenen van relevante informatie over onveiligheid, deze te concretiseren, te taxeren en te prioriteren. Dit vergemakkelijkt het samenwerken met alle betrokkenen aan het gezamenlijke doel van veiligheid en leidt tot een gedeelde visie en een stapsgewijze transparante aanpak. Het basisformat TOP-3 methodiek is een werkdocument en biedt de ruggengraat van het veiligheidsplan, het hulpverleningsplan en het herstelplan bij gefaseerd samenwerken voor veiligheid.

Werken volgens de visie Gefaseerde ketenzorg (gefaseerd samenwerken aan veiligheid) gaat niet vanzelf en vraagt professionals een zelfde taal te spreken. Hiertoe is de basismodule TOP-3 methodiek voor samenwerking ontwikkeld. In deze training leer je hoe je de TOP-3 methodiek kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.


In deze training komen de volgende onderdelen aanbod:

Dag 1: Kernvaardigheden TOP-3 methodiek

 • Inzicht in het verschil tussen onveilige situaties en risicofactoren en tussen acute en structurele onveiligheid.
 • Concretiseren van onveilige situaties en risicofactoren en deze te taxeren op mate van onveiligheid en te prioriteren tot een TOP-3.
 • Samenwerken met het basisformat TOP-3 methodiek.

Huiswerkopdracht (± 6 uur)

 • Zelfstandig werken met een casus in het basisformat TOP-3 methodiek.
 • Gespreksvoering aan de hand van de TOP-3 methodiek met cliënten en collega-professionals.

Dag 2: Praktijkgerichte verdieping

 • Verdieping op werken met en begrijpen van het basisformat TOP-3 methodiek voor alle fasen: directe veiligheid, risicogestuurde zorg en herstel.
 • Verkenning van dilemma’s en vraagstukken rondom het werken met de TOP-3 methode.
 • Het voorzitten van een casusoverleg met gebruik van de TOP-3 methodiek.

Na het volgen van de training heeft/kan de cursist: o.a. :

 • Zicht op wat werken volgens de visie Gefaseerde Ketenzorg oplevert.
 • Formuleren wat onveiligheid concreet is.
 • Faseren, prioriteren en de eigen expertise gericht inzetten voor de veiligheid.
 • Met de focus op veiligheid transparanter in gesprek gaan met cliënten en collega’s.
 • Kan het geleerde overdragen binnen het eigen team.
 • Kan (onderdelen) van het basisformat gebruiken als basis voor het eigen, of het samen met anderen te ontwikkelen regionale veiligheidsplan-, hulpverleningsplan-, en herstelplan.
 • Heeft ervaren hoe met hulp van de thema’s uit het basisformat TOP-3 methodiek een overleg met cliënten en/ of met enkele professionals gehouden kan worden waarbij op methodische wijze een gedeelde visie op de onveiligheid en op de aanpak van de onveiligheid tot stand komt.

  De trainers zijn opgeleid en gelicenseerd door Civil Care.

Trainers

Fleur Brands

Fleur Brands

Trainer TOP-3 methodiek, regio Zuid Scharwoude

Tosca Weinberg

Tosca Weinberg

Trainer TOP-3 methodiek, regio Noord Holland Noord

Lucienne Steen

Lucienne Steen

Trainer TOP-3 methodiek, regio Den Helder

Lenneke Winder

Lenneke Winder

Trainer TOP-3 methodiek, regio Alkmaar

Helma Ruder

Helma Ruder

Trainer TOP-3 methodiek, regio Zuid-Scharwoude

Paula Wijker

Paula Wijker

Trainer TOP-3 methodiek, regio Alkmaar

Anne Ruth Holvast

Anne Ruth Holvast

Trainer TOP-3 methodiek, regio Noord Holland Noord

Caroline & Petra

Caroline & Petra

Trainers TOP-3 methodiek, regio West-Friesland/Enkhuizen

Annemiek & Marijke

Annemiek & Marijke

Trainers TOP-3 methodiek, regio Noord Holland Noord

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties