Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training APK Gezin op tafel

De verdieping
Startdata (eerstvolgende groep): 18-11-2021
Alkmaar
Eén dag
SKJ 13 punten SKJ
€ 189,00
Door meer inzicht en bewustzijn op actie-reactie patronen van jezelf in hulpverleningsrelaties (maar ook prive) neem je zelf regie over jouw interactie met de persoon tegenover je.

Een APK voor jezelf……door Andere Persoonlijke Kennis over jezelf op te doen, geef je jezelf een cadeau, namelijk: weet wie je bent!

In deze vervolg training wordt gewerkt met een verdiepingsslag van de methodiek ‘’Gezin op tafel’’ waarbij je nog meer leert uitvragen en verschillende situaties in beeld brengt. Jouw eigen praktijksituaties worden ingebracht en tot in detail uitgewerkt.

De trainingsgroep van deze training heeft maximaal vier deelnemers. De kleinschalige trainingsgroepen, borgen een mate van veiligheid en individuele aandacht die de trainer jou kan geven om zo de diepte van jouw eigen patronen in te kunnen gaan en te kunnen oefenen in de praktijk. Door de inbreng van jouw eigen gezinssituatie van herkomst, wordt de methodiek vanuit de eigen ervaring doorleefd, beleefd en eigen gemaakt.


In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De Lemniscaat van actie- reactiepatronen en de koppeling naar het eigen handelen
 • Gedragspatronen en eigen reacties beïnvloeden naar de client
 • Veiligheid creëren in de samenwerkingsrelatie met de client
 • Met materialen en poppetjes de situatie in beeld brengen door op tafel te zetten.
 • Eigen context aan casus uit de praktijk koppelen
 • Contextueel bevragen van de situatie in beeld
 • Zelfzorg in een proces als hulpverlener


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Het eigen handelen en de reactiepatronen beïnvloeden door zich hier bewust van te zijn
 • Openheid en transparantie in gesprek vergroten
 • Vaardigheden om veiligheid in de samenwerkingsrelatie met de client te vergroten
 • Kennis en vaardigheden vergroot t.a.v. neerzetten van de situatie op tafel in de taal
 • Van ‘’Gezin op tafel ‘’met de materialen en kan hierdoor steeds meer situaties helder in beeld zetten voor de client
 • Nog meer doorvragen naar de systemische context van de client en hierdoor de situatie verhelderen
 • De eigen valkuilen en krachten in kaart gebracht

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Beppie Loogman

Beppie Loogman

Beppie Loogman is SKJ geregistreerd Jeugd en Gezinsprofessional.

In 1976 begon haar carrière in de jeugdhulpverlening. Ze wilde het toen vooral leuk maken voor kinderen in moeilijke situaties. Al snel kwam ze erachter dat kinderen het vooral goed willen hebben met hun ouders.  Ze is  zich meer gaan richten op het hele gezin en zo is zij steeds meer gaan ontdekken over de verhoudingen in families. Haar specialisatie ligt dan ook op het gebied van het systemisch gedachtengoed en contextueel werken.

Daarbij zet Beppie beeldend materiaal in om snel en effectief inzicht te krijgen in complexe situaties en patronen. Het inzetten van deze methodiek heeft ze “Gezin op tafel “genoemd en verspreid ze nu door de hierover trainingen aan te bieden bij Stichting Groeimee.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties