SKJ

Training Beschermjassen (VOL!!)

Training Beschermjassen
 
Amsterdam
Drie dagen
SKJ 34 punten SKJ
€ 699,00
Door de driedaagse training Beschermjassen krijg je een bewustere verbinding met jezelf. Je verkent jouw grenzen, kwetsbaarheden en familieverleden. Tijdens deze verkenningstocht leer jij jezelf open te stellen en van perspectief te wisselen in een dialoog. Dit inspireert en leidt tot creatieve oplossingen zowel privé als in werksituaties.

Grijs gebied
Terwijl men in dialoog is met de ander is het makkelijk om zwart/wit te denken. Beschermjassen zet jou als professional aan om juist het grijze gebied te zoeken. Om een open, niet veroordelende en vragende houding aan te nemen. Want in dit gebied vindt men vaak de kracht, en creativiteit die tot oplossingen leidt. 

Gids
Door het gezin te omhullen in het ‘’oude vertrouwde’’, bestrijdt men uitsluiting en creëert men verbinding. Het is een systemische benadering waarbij wordt gekeken met de cliënt naar waar gedrag, bepaalde opvattingen, overtuigingen en de wijze van omgang met elkaar en met zichzelf vandaan komt. Het netwerk wordt ingezet en er wordt gebruik gemaakt van de krachten die er al zijn. Hierbij wordt een open, vragende en niet veroordelende houding aangenomen, waarbij de professional zich opstelt als gids van en voor het gezin. 

Systematische aanpak
Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit op de werkvloer, in hulp of dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk, eigenlijk overal.
Bovenstaande impliceert dan ook dat het kind onderdeel is van ‘’het gezin’’ en geen op zichzelf staande cliënt is. Iedereen is onderdeel van een systeem wat nodig is om het kind/ de persoon een gezonde ontwikkeling te bieden in ieder opzicht. Door de systemische aanpak kan intergenerationele problematiek doorbroken worden en zal dit in de toekomst veel leed en kosten kunnen besparen.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • de theorie van Beschermjassen
 • diversiteit & in- en uitsluitingsmechanismen in groepen, organisaties en andere menselijke systemen (de vreemde ander)
 • het concept Doxa en het concept Kruispuntdenken
 • uitsluitingsmechanismen ontrafelen
 • faseovergangen van o.a. families, organisaties en samenlevingen
 • soorten fasenovergangen
 • de stadia binnen een fase overgang
 • migratie en trauma, het steeds opnieuw tegenkomen van deze gebeurtenissen in levensfasen
 • (soorten) familiesystemen
 • het individuele of ik-gerichte systeem versus wij-gerichte systeem en de mengvorm
 • heilige huisjes (overtuigingen uit de opgroeicontext)
 • het vinden en inzetten van familiekracht
 • interculturele communicatie
 • het genogram als instrument
 • het begrip Beschermjassen als werkwoord
 • liminele ruimte

  Na het volgen van deze training heb/kun je:
 • kennis van de theorie van Beschermjassen
 • kennis van diversiteit & in- en uitsluitingsmechanismen
 • kennis van faseovergangen en de drie stadia hierin, trauma en de invloed hiervan op andere levensfaseovergangen
 • ik en wij-gerichte systemen en mengvormen hiervan herkennen
 • de kracht van familiesystemen inzetten
 • interculturele communicatie inzetten
 • transculturele ruimte herkennen en veiligheid creëren door het aanleren en oefenen van interculturele competenties
 • kennis van de eigen culturele (en historische) bagage en verdiept zich in die van een ander
 • het genogram maken van de betrokkene(n) en hun rol en opvattingen
 • faseovergangen in kaart brengen
 • het herkennen van strategieën om dialoog te houden met de ‘’vreemde’’ ander
 • je eigen overtuigingen parkeren
 • het uitwisselen van perspectieven in een open dialoog

Verdere praktische informatie:

Voorafgaand aan de training ontvang je een email van de trainer met daarin eventuele bijlagen ter voorbereiding op de training en de exacte locatie.

Tevens ontvangt je het Boek ‘’Transculturele hulp aan families’’ Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Shaddy Mirza

Shaddy Mirza

Shaddy Mirza heeft de training ‘train de trainer Beschermjassen’ gevolgd bij de docenten Kitlyn Tjin A Djie (transcultureel ontwikkelaar) en Dirck van Bekkum (antropoloog en innovator).

Shaddy heeft gewerkt als jeugdreclasseerder. Hij is zich gaan ontwikkelen door meerdere trainingen en coaching te volgen om datgene te kunnen doen waar hij zijn passie in vindt en kwijt kan. Shaddy verzorgt naast de basis training ook trainingen en coaching trajecten op maat en sluit hierbij aan op de individuele wens van een persoon of organisatie.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties