Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Dat is toch kinderspel!

Praten met kinderen
Startdata (eerstvolgende groep): 18-05-2023
Alkmaar
Eén dag
SKJ 10 punten SKJ
€ 240,00
Uit het beperkte onderzoek wat gedaan is naar het praten met kinderen, blijkt dat hier nog maar weinig over bekend is. Wat wel bekend is, is dat dit gesprek door hulpverlening, maar zeker ook door kinderen/ jeugdigen zelf, als lastig en soms zelfs als belastend wordt ervaren. Kinderen voelen het vaak als een verhoor en de hulpverlener voelt zich vaker een soort van rechercheur.

In ‘’Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’’ is opgenomen dat het kind een betekenisvolle participatie moet krijgen binnen een traject van hulpverlening waarin soms hele belangrijke/ ingrijpende besluiten worden genomen. Uit kinderen hun eigen ervaring blijkt dat hun stem hierin nog te weinig wordt gehoord. De hulpverlener heeft hierin een belangrijke rol en is bepalend voor hoe dit gesprek door het kind wordt ervaren. Ontdek het kind in jezelf en open het creatieve luikje! Van een officieel gesprek naar een prettig gesprek en een verademing voor het kind!

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aansluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases
 • Participatie van het kind
 • Houdingsaspecten van de hulpverlener in gesprek met het kind
 • Veiligheid creëren in gesprek
 • Metagesprek voeren
 • Stilstaan bij non-verbale communicatie
 • Gesprekstools passend bij verschillende situaties worden toegelicht en uitgelegd
 • Het toepassen van deze gesprekstools en theorie in gesprek met het kind
 • Eigen mogelijkheden (creativiteit) onderzoeken, om in een onverwachte situatie gebruik te maken van dat wat er in de omgeving aanwezig is om een gesprek te voeren


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis van verschillende manieren om aan te sluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases en situaties
 • Het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • Reflecteren op eigen houding en deze afstemmen op het kind
 • Een veilige gespreksomgeving creëren en behouden
 • Bewust van de invloed van non-verbale communicatie en metagesprek voeren met het kind
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met het kind
 • Een zuivere, niet gestuurde hulpvraag/ informatie van het kind in kaart brengen
 • Veiligheid in kaart brengen
 • De eigen creativiteit vergroot en kan deze inzetten om in een onverwachte situatie een passend gesprek met een kind te voeren met dat wat er is…


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis.  Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een  opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"een leuke, leerzame training met veel tools en inspiratie"
"fijne leerzame training als je voor je werk gesprekken voert met kinderen"
"een inspirerende training met tools die je kan inzetten tijdens gesprekken met kinderen"
"zorgt voor inspiratie en nieuwe energie om aan de slag te gaan"
"Inspirerende training waarin je je kunt verdiepen in de achtergronden van methodieken"
"Fijne actieve training om je skills en kennis weer even te finetunen"