Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Dat is toch kinderspel!

Praten met kinderen
Startdata (eerstvolgende groep): 15-11-2021
Alkmaar
Eén dag
SKJ 10 punten SKJ
€ 199,00
Deze training is online te volgen zolang de Corona maatregelen een live training niet toelaten.

Uit het beperkte onderzoek wat gedaan is naar het praten met kinderen, blijkt dat hier nog maar weinig over bekend is. Wat wel bekend is, is dat dit gesprek door hulpverlening, maar zeker ook door kinderen/ jeugdigen zelf, als lastig en soms zelfs als belastend wordt ervaren. Kinderen voelen het vaak als een verhoor en de hulpverlener voelt zich vaker een soort van rechercheur.

In ‘’Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’’ is opgenomen dat het kind een betekenisvolle participatie moet krijgen binnen een traject van hulpverlening waarin soms hele belangrijke/ ingrijpende besluiten worden genomen. Uit kinderen hun eigen ervaring blijkt dat hun stem hierin nog te weinig wordt gehoord. De hulpverlener heeft hierin een belangrijke rol en is bepalend voor hoe dit gesprek door het kind wordt ervaren. Ontdek het kind in jezelf en open het creatieve luikje! Van een officieel gesprek naar een prettig gesprek en een verademing voor het kind!

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aansluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases
 • Participatie van het kind
 • Houdingsaspecten van de hulpverlener in gesprek met het kind
 • Veiligheid creëren in gesprek
 • Metagesprek voeren
 • Stilstaan bij non-verbale communicatie
 • Gesprekstools passend bij verschillende situaties worden toegelicht en uitgelegd
 • Het toepassen van deze gesprekstools en theorie in gesprek met het kind
 • Eigen mogelijkheden (creativiteit) onderzoeken, om in een onverwachte situatie gebruik te maken van dat wat er in de omgeving aanwezig is om een gesprek te voeren


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis van verschillende manieren om aan te sluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases en situaties
 • Het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • Reflecteren op eigen houding en deze afstemmen op het kind
 • Een veilige gespreksomgeving creëren en behouden
 • Bewust van de invloed van non-verbale communicatie en metagesprek voeren met het kind
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met het kind
 • Een zuivere, niet gestuurde hulpvraag/ informatie van het kind in kaart brengen
 • Veiligheid in kaart brengen
 • De eigen creativiteit vergroot en kan deze inzetten om in een onverwachte situatie een passend gesprek met een kind te voeren met dat wat er is…


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Jelko van Riet

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.

Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinsbehandelaar, gezinscoach in jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Ze is contextueel, systemisch en oplossingsgericht opgeleid.

Na een gedegen trainers opleiding maakte ze de overstap naar het trainersvak. Sinds 2008 is zij trainer en geeft met veel plezier deskundigheidsbevordering op het gebied van methodieken en vaardigheden

Aansluiten bij de praktijk van de professional staat centraal: versterken van vaardigheden, uitbreiding van je gereedschapskist, leren en uitproberen, experimenteren met ander gedrag en ervaren wat het effect daarvan is.

Leren van en met elkaar In een sfeer van inspiratie en plezier is wat je kunt verwachten!

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"‘een leuke, leerzame training met veel tools en inspiratie’"
"‘fijne leerzame training als je voor je werk gesprekken voert met kinderen’"
"‘een inspirerende training met tools die je kan inzetten tijdens gesprekken met kinderen’"
"‘zorgt voor inspiratie en nieuwe energie om aan de slag te gaan’"