Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Gezin op tafel

De basistraining
Startdata (eerstvolgende groep): 04-11-2021
Alkmaar
Twee dagen
SKJ 36 punten SKJ
€ 599,00
“Gezin op tafel” is ontwikkeld vanuit de methodiek “Een Taal Erbij”.
Marleen Diekmann -Schoemaker (1947-2007) ontwikkelde deze methodiek oorspronkelijk voor haar werk bij Artsen zonder Grenzen om op deze wijze taalbarrières te overwinnen.
Zij kreeg te maken met trauma in oorlogsgebieden. Ze sprak de taal van de mensen niet en heeft d.m.v. poppetjes daar met de slachtoffers gecommuniceerd door een ‘’gezamenlijke beeldende taal’’ met hen te ontwikkelen. Terug in Nederland zette zij de methodiek in als psychotherapeut, systeemtherapeut en docent bij “De Kontekst”( therapie en trainingscentrum te Amsterdam). Helaas overleed zij op vrij jonge leeftijd. Haar werk wordt voort gezet in dezelfde praktijk door Els Ydo en Ady van Doornik.

Poppetjes helpen de dialoog op gang te brengen, het gesprek loopt via de poppetjes.
Bij taalvaardige mensen helpt het juist om dat wat met taal weggehouden (rookgordijn) wordt, in beeld te krijgen. De non-verbale taal spreekt voor zich, moeilijke dingen worden zichtbaar en zo komen mensen tot een dialoog over zichzelf. Als je dat gaat verbeelden met poppetjes krijgen mensen ook inzicht over hun leven, met al het lief en leed, hun schatten en schades, hun loyaliteiten.
Werken met poppetjes is op zoek gaan naar nieuwe keuzes door bewustwording van innerlijk beleefde werkelijkheden. De beleving is vaak pijnlijk. Door het uitbeelden kunnen mensen hun leven overzien en zo kunnen ze komen tot nieuwe keuzes vanuit hun volwassen positie.
HET BELANGRIJKSTE IS LUISTEREN naar het verhaal van de cliënt, dat verhaal wordt creatief met de poppetjes vormgegeven.

In deze training wordt veel aandacht besteed aan het bewustzijn van de hulpverlener, die zijn ‘’Eigen instrument’’ is , zijn eigen ontwikkelde patronen heeft die onbewust ingezet worden in verschillende reacties en interacties met de cliënt. Door het herkennen van zijn eigen gedragspatronen kan de hulpverlener op een open wijze in contact staan met de cliënt en het gezinsysteem. Overdracht en tegenoverdracht herkennen, hier mee omgaan en de oplossingen van het gezin erkennen en ruimte geven (Empowerment). Er wordt gewerkt met een oplossingsgerichte houding en vraagstelling doordat er in de training veel aandacht is voor de basisattitude van de hulpverlener. Door het toepassen van de 5 systemische dynamieken krijgt de cursist inzicht in de onderlinge verhoudingen die er binnen een gezinsysteem zijn.
Door in ieder lesblok het onderwerp van de geleerde theorie en methodiek te oefenen en hierin te worden gecoacht, wordt de praktische toepassing van het geleerde geborgd.


In de training komen de volgende aspecten aan bod:

• De cursist heeft kennis van de materialen waarmee gewerkt wordt in de methodiek ‘’Een Taal Erbij’’.
• De cursist heeft kennis over het gezinsysteem en beschikt over de vaardigheid om deze in beeld te brengen vanuit de 4 contextuele dimensies van Nagy.
• De cursist vergaart kennis over de volgende thema’s: Loyaliteiten, Parentificatie, Relaties, Rouw en Trauma, Schatten en Schades en de 5 systemische dynamieken volgens de methodiek van Marianne Langemeijer (individuele opvoedopstellingen)
• De cursist leert een open onbevooroordeelde houding aan te nemen waarbij men leert oplossingsgerichte vragen te stellen.

De trainingsgroep bevat maximaal 6 deelnemers. Door de kleinschaligheid van de groep en de verplichte supervisie momenten van 2.5 uur, kan een zekere mate van veiligheid en individuele aandacht gewaarborgd worden.
Hierdoor kan de cursist goed de basis van de methodiek in zich opnemen en kan er geoefend worden in de praktijk.

Middels de inbreng van het eigen gezin van herkomst van de cursist, wordt de methodiek vanuit de eigen ervaring doorleefd, beleefd en eigen gemaakt.Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Beppie Loogman

Beppie Loogman

Beppie Loogman is SKJ geregistreerd Jeugd en Gezinsprofessional.

In 1976 begon haar carrière in de jeugdhulpverlening. Ze wilde het toen vooral leuk maken voor kinderen in moeilijke situaties. Al snel kwam ze erachter dat kinderen het vooral goed willen hebben met hun ouders.  Ze is  zich meer gaan richten op het hele gezin en zo is zij steeds meer gaan ontdekken over de verhoudingen in families. Haar specialisatie ligt dan ook op het gebied van het systemisch gedachtengoed en contextueel werken.

Daarbij zet Beppie beeldend materiaal in om snel en effectief inzicht te krijgen in complexe situaties en patronen. Het inzetten van deze methodiek heeft ze “Gezin op tafel “genoemd en verspreid ze nu door de hierover trainingen aan te bieden bij Stichting Groeimee.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Ik vond het echt een zeer inspirerende training! Met veel enthousiasme gegeven, en passie!"