Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Ik zie jou

Werken met - en coachen van jongeren
Startdata (eerstvolgende groep): 21-03-2022
Alkmaar
Twee dagen
17,75 punten SKJ SKJ
€ 420,00
Wil jij (nog) beter aansluiten bij jongeren die hun weg in het leven proberen te vinden in deze veeleisende maatschappij? Dan is de training Ik zie Jou! echt iets voor jou.

Ik zie Jou! is een tweedaagse verdiepingstraining voor jeugdprofessionals (o.a. jongerencoaches).

Het doel van deze training is de jongere écht zien en (zelf)vertrouwen (terug)geven door hun eigen krachten/ talenten te vergroten of te laten ontdekken en hierdoor een stabiel toekomst perspectief te creëren op weg naar zelfstandigheid. Je wordt je bewust van de kwetsbare balans tussen aansluiten bij de jongere en jouw professionele houding en relatie.

Door je te verdiepen in – en bewust te worden van - je eigen waarden, normen en eigen context, kan je een bewuste niet-veroordelende houding aannemen. De basis ligt in het werken waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en talenten van de jongere. Deze basis wordt ondersteund door theorie en methodieken die inzicht gevend zijn en handvatten bieden aan hoe vertrouwen op te bouwen, positie in te nemen naast de jongere en Empowerment toe te kunnen passen. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en het oplossingsvermogen van de jongere vergroot. In de huidige onpersoonlijke maatschappij met soms hoge verwachtingspatronen waaraan de jongere moet voldoen, is het lastig om nog gezien te worden. 

In deze interactieve training wordt theoretische kennis gecombineerd en afgewisseld met kennis uit de praktijk.
Hierdoor kun je als jeugdprofessional aansluiting maken, maar ook aansluiting behouden met de jongere.
De oefensituaties in de training zijn herkenbaar en worden geborgd doordat er gebruik wordt gemaakt van eigen casuïstiek en reflectie op de praktijk van de jeugdprofessional zelf.

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Bewust worden van de invloed van de eigen contextuele bagage
 • Preventief werken
 • Competenties en basishouding om aan te kunnen sluiten bij jongeren
 • Veiligheid creëren in een gesprek
 • Circulair en methodisch werken
 • 8 Levensgebieden
 • Presentietheorie (Andries Baart)
 • Systemisch (netwerkgericht) denken en werken
 • Pubers en Maslow
 • Onveiligheid/mishandeling en wat dan?
 • In gesprek over onveiligheid
 • Een andere benadering, emoties en het puberbrein
 • Risicogedrag, criminologie

  Na het volgen van deze training kun je en heb je:
 • Inzicht en ben je bewust van de invloed van je eigen culturele bagage in contact met de jongere
 • Vormgeven aan preventief werken
 • Een veilige gespreksomgeving creëren, vertrouwen opbouwen en behouden
 • Metagesprekken voeren en hierdoor een andere insteek in het gesprek maken
 • Planmatig en doelgericht werken op 8 levensgebieden
 • Het systeem en het netwerk betrekken
 • Kennis van de werking van het puberbrein
 • Signaleren van onveiligheid en hier het gesprek over aangaan
 • Risicogedrag en signalen van ontwikkeling van crimineel gedrag herkennen
 • Kennis van verschillende soorten actuele (party) drugs, verslaving en psychiatrie
 • Reflecteren op de eigen houding, balans tussen aansluiten en professionele verantwoordelijkhedenCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Vanessa Macias

Vanessa Macias

In de afgelopen 20 jaar heeft zij gewerkt met jongeren binnen alle zettingen. Zij is begonnen met les geven aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en na het behalen van haar diploma hbo social pedagogische hulpverlening, is zij gaan werken in leefgroepen binnen een aantal organisaties in Noord-Holland.

Haar grootste carrière uitdaging begon toen zij in Alkmaar een baan vond als ambulant jongerenwerker/tienerwerker en zij heeft dit 11 jaar lang met veel plezier gedaan.

In dit werk heeft Vanessa veel ervaring opgedaan en veel geleerd over de straatcultuur waar jongeren in leven en wat hun normen en waarden zijn. Zij is zich gaan verdiepen in de kwetsbare jeugd met complexe problematiek en hoe zij hen het beste kon ondersteunen om toch te kunnen werken naar een kans op een goede toekomst. Vanuit hier is haar passie voor StraatGeluid en jongerencoaching ontstaan. Inmiddels werkt zij hier bijna 7 jaar.

Vanessa: ‘’Samen met de jongere maken we goede en slechte tijden mee. Ik mag binnen komen in hun belevingswereld. Samen met hen, vanuit nog verborgen talenten en dromen, maken we een toekomst plan en samen gaan we die per stap achterna.”

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Zinvol, enthousiast, interessant, veel passende info, zeer helpend voor als je in de jeugdzorg werkt."
"Veel enthousiasme bij de trainers! Leuke stof en veel afwisseling."
"Inspirerend, actief, maakt weer bewust van jezelf als instrument. Erg leuke en leerzame dagen gehad."
"Positieve, praktische training met tools voor in het werken met jongeren."
"Leerzame training! Trainers zijn enthousiast geven goede voorbeelden uit de praktijk wat een goed beeld geeft bij de theorie. Doe je huiswerk om de theorie goed te begrijpen op de dag."
"Inspirerende & boeiende training waarin je jongeren nog beter leert snappen."
"Had verwacht meer te gaan oefenen met motiverende gespreksvoering (gesprekstechnisch), uiteindelijk veel breder en boeiender!"