SKJ

Training In tijden van Scheiden

Complexe scheidingen in het vrijwillig kader
Startdata (eerstvolgende groep): 27-09-2023
Alkmaar
Twee dagen
23.5 punten SKJ
€ 480,00
Deze tweedaagse training richt zich op scheiding en de problemen van jeugdigen in het vrijwillige kader.

Een scheidingssituatie tussen twee ouders kan erg grillig zijn en met veel problemen verlopen. Een dergelijke situatie kan uitlopen op een complexe scheidingssituatie waarbij de kinderen klem komen te staan tussen de ouders. Er is sprake van hoogoplopende conflicten en strijd tussen de ouders waarbij zij beide op hun eigen manier aan het overleven zijn. Die strijd doet een appel op de hulpverlening die betrokkenen is en eist hoe langer dit aanhoudt zijn tol bij de betrokkenen (ouders en kind).

Er verandert soms veel in het leven van de ex-partners tijdens en na de scheiding. Hierdoor kunnen zij zowel met praktische problemen als psychische problemen te kampen krijgen. Dit uit zich dan wederom in strategieën om te overleven, dus strijd.

In deze boeiende en interactieve training is de richtlijn ‘’Scheiden en problemen van jeugdigen’’ geïntegreerd. Maar daarnaast kijken we vanuit een normaliserende en menselijke visie naar de scheidingssituatie waarbij het kind altijd centraal staat, maar de ouders worden gezien en gehoord in hun emoties en achterliggende belangen. Per slot van rekening heeft in idere geval 1 van de ex-partners besloten om te gaan scheiden. Te gaan scheiden om er beter of gelukkiger van te worden.

Er wordt structuur en overzicht geboden door te werken met het ‘’7 Stappenplan’’ in een complexe scheidingssituatie. Door de duidelijke stappen binnen dit plan weten de betrokkenen wat zij kunnen verwachten en kan hulpverlening precies uitleggen wat hun rol is en wat zij komen doen. Het is voorspelbaar en gericht op een ‘’nieuw’’ toekomstperspectief.

Het ‘’7 Stappenplan’’ is een werkwijze waarbinnen circulair kan worden gewerkt en er in ieder situatie die zich voordoet weer naar een stap kan worden gegaan die hierbij aansluit. Doen wat nodig is en aansluiten met passende zorg.

In de training is de richtlijn ‘’Scheiden en problemen bij Jeugdigen’’ verwerkt.

Aan deze training is een reflectieopdracht verbonden die ongeveer 1.5 uur in beslag neemt en in de training wordt toegelicht.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • Hoe hulpverleners het werken in complexe scheidingen ervaren
 • De 3 verschillende ruziepatronen
 • 1 patroon specifiek en de Escalatieladder van Glasl
 • Psycho-educatie
 • Gevolgen van een complexe scheiding bij kinderen (leeftijdsfases)
 • Verandering, verlies en kwetsbaarheid
 • Houdingsaspecten hulpverlener
 • Beschermende factoren en interventies
 • Richtlijnen scheiden en problemen bij jeudigen
 • Introductie ‘’7 Stappenplan’’
 • Stap 1 : Het eerste gesprek (de intake)
 • Wat doet dit met jou?


Dag2:

 • Check in en delen van ervaringen
 • Stap 2: Ouders apart spreken
 • Emoties en belangen
 • De cirkel van destructie doorbreken
 • Stap 3: Ouders gezamenlijk spreken
 • Het Drieluik
 • Stap 4: Het kind spreken (verschillende gesprektools en vaardigheden)
 • Stap 5 (a en b): De Taxatie (gesprek met ouders en reflectie)
 • Stap 6: Terugkoppeling en presentatie bevindingen uit het team aan ouders
 • Een ‘’eigen gedragen’’ Plan ‘’ maken met ouders doordat er altijd een keuze is
 • De gidsende houding hebben en verantwoordelijkheden helder
 • Interventies (welke hulpverlening, netwerk, samen met ouders (en jeugdige)
 • Stap 7: De Uitvoering (circulair en methodisch werken)


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Inzicht in de eigen krachten en leerwensen
 • Kennis van en herkennen van verschillende ruzie-/interactiepatronen binnen een relatie
 • Vaardigheden om adequaat aan te sluiten met hulpverlening op een interactie patroon
 • Ernst en aard van het eerste specifieke interactie patroon inschalen middels Glasl
 • Inzicht en kennis van de gevolgen voor kinderen op korte de lange termijn van een complexe scheiding
 • Aansluiten met de juiste hulpverlening door realistische prioriteiten te stellen bij het inzetten van interventies in een complexe scheiding
 • Een humanitaire en normaliserende visie op scheidingssituaties en de kwetsbaarheid hierin
 • Werken vanuit het meebewegen maar positioneren wanneer nodig
 • Competenties en houdingsaspecten in het werken met complexe scheidingen vergroot
 • Kennis van oplossingsgerichte en motiverende gesprekstechnieken
 • De stem van het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • In gesprek in verschillende situaties aansluiten bij kinderen/ jeugdigen in diverse leeftijdsfases
 • Reflecteren op eigen rol en houding in het werken met complexe scheidingen
 • Kennis van het 7 Stappenplan en kan deze (circulair) toepassen in de praktijk
 • Ruimte voor emoties en belangen van de betrokken (ex-)partners en deze in kaart brengen
 • De impact van een scheiding op het leven van zowel de ouders als het kind inzichtelijk maken naar de betrokkenen en vanuit hier een nieuw perspectief creëren om samen met de ouders naartoe te werkenCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis. Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Hester is een hele fijne trainster. Je krijgt goede handvatten en tools om een start te maken."
"Ik vond het een erg interessante training, de manier waarop het werd verteld en we werden meegenomen in de training sprak mij enorm aan. We zien elkaar vast een volgende training!"
"Fijne training. Bruikbare handvatten, gelijk toepasbaar, veel herkenning en erkenning. Brengt mij verder als hulpverlener."
"Ik heb veel geleerd. Ik heb een aantal dingen uit de training in de praktijk gebracht. Het resultaat was een tevreden vader die eerder behoorlijk uit de bocht vloog! Ik vind Hester haar manier van trainen heel fijn. Het sloot zo aan op wat wij nodig hebben!!"
"Een hele interessante, leerzame training. Veel theorieën die je kunt meenemen in het werk."
"Een inhoudelijk goede training met een ervaren trainster die een goede sfeer brengt en oog heeft voor de verschillende cursisten wat betreft achtergrond en ervaringen,"