Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Leven in Twee werelden

Psychiatrie bij volwassenen
Startdata (eerstvolgende groep): 03-02-2022
Alkmaar
Twee dagen
SKJ 22 punten SKJ
€ 399,00
Wanneer we te maken krijgen met ouders met psychiatrische - of verslavingsproblematiek lijkt dit vaak ver van ons bed. Het idee, dat voor je gevoel deze mensen in een totaal andere wereld leven, maakt dat er afstand is en het soms heel lastig is om bij die ander aan te sluiten en de samenwerking te behouden. Toch is het juist bij deze ouders, zo belangrijk een vertrouwensrelatie in de samenwerking op te bouwen en te behouden. Zij staan voor de zware taak hun kinderen in onder soms hele zware omstandigheden toch de beste zorg te bieden die zij hen kunnen geven.
Er rust nog veel taboe op dit onderwerp waarbij men weerstand of angst ervaart voor dat wat onbekend is. Of is het juist confronterend omdat het opeens soms dichterbij is dan we hadden verwacht.

Het werken met ouders/ cliënten die lijden aan een psychiatrische aandoening vergt iets extra’s van de hulpverlener in het aansluiten en in de samenwerking. Maar ook in de communicatie.

Het hoofd van de persoon tegenover je zit vol. In belangrijke gesprekken wil je toch graag dat deze ouder zich daadwerkelijk de ouder voelt van het kind, betrokken blijft en de ouderlijke taak en verantwoordelijkheid kan uitvoeren waar dit mogelijk is. Maar daarnaast kom je soms in een dilemma terecht waarbij het kind (tijdelijk) bescherming nodig heeft om veilig op te kunnen groeien. De richtlijn KOPP.

In deze training worden gesprekstechnieken aangereikt om een goede werkrelatie op te bouwen en te behouden. Je krijgt handvatten en tips aangereikt om in communicatie waar mogelijk aan te sluiten bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis zoals een Borderline persoonlijkheidsstoornis of een Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Naast bovenstaande, blijkt uit onderzoek dat de beste interventie de oprechte betrokkenheid van de hulpverlener is. De balans tussen professionaliteit behouden en empathie tonen, authentiek zijn is dan ook erg belangrijk. Maar hoe doe je dat dan?

Mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening hebben vaker ervaring met hulpverlening. Zij hebben soms vervelende ervaringen of voelen zich veroordeeld. Hierdoor kan er meer weerstand zijn in de samenwerking. Je sluit aan met een open houding en zet ouders in hun kracht en leid hen hierdoor toe naar passende hulpverlening.

De professional kan zich beter verplaatsen in- en kan aansluiten bij de client door zelf het volgende te beleven:

 • een kijkje nemen in een psychose (VR)
 • (audio) het horen van stemmen
 • meer inzicht krijgt in de ervaring van een psychose

Hierdoor blijkt dat de communicatie beter en soepeler verloopt.

In deze interactieve training is een ervaringsdeskundige aanwezig als co-trainer. In de training deelt zij haar verhaal en geeft zij tips vanuit de beleving van de client.

Deze training kan op maat worden verzorgd met de wens om een specifieke psychiatrische aandoening te behandelen.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:
Dag 1:

 • Geschiedenis van de psychiatrie
 • Taboe, angst en stigma
 • De DSM5 en de 22 domeinen
 • Een andere kijk op afwijkingen en normaliteit (overdiagnosticering)
 • Stress, live-events en erfelijkheid
 • Obsessief compulsieve stoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Houding en communicatie in de BPS crisis, hoe doe je dat?
 • Bipolaire stemmingsstoornis (depressie en manie apart uitgelicht)
 • Angst en agressie (verwarde personen)
 • Veiligheid creëren in gesprek (tips en tools)

  Dag 2: 
 • Pediatric Condition Falsification (Muchhausen (by Proxy) )
 • Psychose en Schizofrenie (beleving VR en stemmen)
 • Verslaving en soorten drugs
 • Herkennen en signaleren van verschillende psychiatrische aandoeningen (comorbiditeit)
 • Van de wet BOPZ naar de wet zorg en dwang en verlichte GGZ
 • De richtlijn KOPP
 • Transculturele psychiatrie
 • Behandelingen voor psychiatrische aandoeningen

  Na het volgen van deze training heb/kun je o.a. :
 • Inzicht in waar de  geschiedenis en de hedendaagse maatschappelijke belevingen invloed hebben op het taboe en stigma rond psychiatrische aandoeningen
 • Kijken vanuit een ander perspectief naar diagnostiek en normaliseren door uit te filteren van beïnvloedende factoren
 • Kennis van welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van psychische problemen of het ontstaan van psychiatrie
 • Samenwerken met ouders (naar passende hulpverlening)
 • Kennis van de DSM 5 en de discussiepunten hierover
 • Kennis van verschillende psychiatrische aandoeningen en kan deze herkennen in de praktijk
 • Verschillende soorten drugs en signalen van verslaving herkennen wanneer hij/zij dit tegenkomt
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met de client (BPS, NPS en verwarde personen)
 • Kennis van de richtlijn KOPP KVO
 • Veiligheid in gesprek creëren voor zichzelf en de client
 • Grenzen stellen naar, maar contact houden met cliënten (empathie met distantie)
 • Kennis van de verschillende behandelwijzen en hulpvromen voor cliënten met een psychiatrische aandoening
 • Verschillende veel gebruikte soorten drugs herkennen in de praktijk
 • De belangrijkste zaken m.b.t. de (de overgang 1e half jaar 2020) Zorg en dwang en verplichte GGZ
 • Inzicht in andere culturele interpretaties van psychiatrie (Transculturele psychiatrie)Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Maria Moison

Maria Moison

Maria Moison is ervaringsdeskundige en bekend met een aantal psychiatrische stoornissen.

In 2015 heeft zij de LED-opleiding (Leerweg Ervarings Deskundigheid) voltooid.

Gedurende vier jaar begeleidde ze drie zelfhulpgroepen bij RCO de Hoofdzaak.

Sinds 2010 is Maria gastdocent aan de Noordwest Academie van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

In samenwerking met een opleider tot psychiater, geeft Maria voorlichting aan AIOS en ANIOS studenten.

Met gepaste enthousiasme vertelt Maria over haar ervaringen wat betreft het hebben van een psychiatrische stoornis en over haar samenwerking met verschillende hulpverleners om herstelprocessen te bevorderen.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Constant inspirerend en interessant. Mijn aandacht verslapte nooit. Fijne trainster met veel know how."
"Een heldere, informatieve training om kennis te maken met de psychiatrie vanuit het prespectief van hulpverlener en ervaringsdeskundige."
"Interessante en informatieve training met een goed evenwicht tussen theorie, ervaring en oefening. Smaakt naar meer. Fijn interactief."