SKJ

Training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

signaleren, reageren & acteren bij vermoedens van onveiligheid
Startdata (eerstvolgende groep): 20-11-2023
Alkmaar
Twee dagen
20.75 SKJ
€ 480,00
De wet Meldcode geldt voor verschillende beroepsgroepen die werken met jeugdigen en/ of gezinnen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een verplicht stappenplan voor professionals om mee te werken wanneer er sprake is of een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Er zijn veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij de signalen verschillend te interpreteren zijn. Het herkennen, bespreekbaar maken van deze signalen en de zorgen die betrokken hulpverlening heeft, wordt vaker als lastig ervaren. In deze interactieve tweedaagse training krijgt de professional kennis en vaardigheden aangereikt om het verschil te maken. De richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming ‘’Kindermishandeling’’ is in deze training verwerkt.

In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:
• Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
• Kenmerken huiselijk geweld
• Triggers van geweld
• 5 risicoprofielen die kans op huiselijk geweld en kindermishandeling verhogen
• De invloed van stress
• De cirkel van geweld
• Stap 0
• De ‘’verbeterde’’ Meldcode en het afwegingskader (voor de specifieke doelgroep) toepassen op actuele casuïstiek
• Gesprekstechnieken en niet sturend vragen (feiten scheiden van meningen en interpretaties, do’s en don’ts)
• Betekenisvolle participatie van kinderen
• Landelijke werkwijze en rol van Veilig Thuis
Na het volgen van deze training heb je/kun je o.a. :
• Herkennen en signaleren van verschillende vormen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling • Kennis van de actuele landelijke ontwikkelingen op dit gebied
• Patronen herkennen in de interactie tussen de pleger en het slachtoffer en weet wat er nodig is om dit te doorbreken
• Inzicht in invloed van stress op het welbevinden van de mens
• Kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
• Inzicht in dat onderbuikgevoel een belangrijke raadgever kan zijn en daarom onderzocht dient te worden
• Signalen in feiten beschrijven en onderscheiden van een mening of interpretatie
• De kennis en vaardigheden t.a.v. de gesprekstechnieken met ouders en cliënten vergroot over signalen en/of huiselijk geweld/ kindermishandeling

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Zeer waardevolle training voor alle professionals die met jeugd werken. Ook als je al langere tijd in de jeugdzorg werkzaam bent en (enige) kennis van de meldcode hebt is de training wat mij betreft een verrijking. Het heeft mij echt weer “aan” gezet op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor ik het gevoel heb weer (nog) beter te kunnen signaleren en ondersteunen. De kundige trainster geeft een extra dimensie aan de inhoud doordat ze in kan spelen op vragen (die ook buiten het onderwerp vallen) en uit eigen ervaringen kan aanvullen. Aanrader dus!"
Amber, Gedragswetenschapper Jeugd- en Gezinscoaches
"Een absolute must voor iedereen die met jeugd te maken heeft. Zelfs als je geen meldplicht hebt."
"Training die niet alleen voor coaches, maar voor iedereen goed zou zijn."
"Helder wat de Meldcode inhoudt en hoe deze toegpast moet worden. Fijn om deze tijdens de training aan de hand van een casus te doorlopen."