SKJ

Training Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Startdata (eerstvolgende groep): 12-06-2023
Alkmaar
Twee dagen
Registerplein: 17 punten en 22 punten opleidingsruimte SKJ
€ 480,00
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 wordt er gewerkt met de ‘’Verbeterde meldcode’’.
De Wet meldcode geldt voor partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, langdurige AWBZ-zorg, jeugdzorg, justitie en asielzoekerscentra. Deze instellingen zijn verplicht de Meldcode te hanteren.

Als sociaal professional werk je met de meldcode en zet je deze in wanneer er een vermoeden is van of er sprake is van geweld in de huiselijke kring.
De Meldcode is een stappenplan voor professionals om mee te werken wanneer er sprake is - of een vermoeden is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

In deze 2 daagse training Meldcode, signaleren huiselijk geweld en/of kindermishandeling, leert de professional de Meldcode in de praktijk toe te passen. De verschillende vormen van mishandeling en signalen die hiernaar kunnen verwijzen worden behandeld.

In de training wordt extra aandacht besteed aan gespreksvoering en de dilemma's waar professionals in de praktijk tegenaan lopen.


In deze interactieve tweedaagse training krijgt de professional kennis en vaardigheden aangereikt om het verschil te maken!

Deze training wordt zowel op open inschrijving als incompany op maat voor iedere organisatie en beroepsgroep aangeboden.

In deze cursus komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kenmerken huiselijk geweld
 • Triggers van geweld
 • Risicofactoren en beschermende factoren
 • De invloed van stress
 • De cirkel van geweld
 • Munchausen by Proxy
 • Stappen van de Meldcode en stap 0
 • De ‘’verbeterde’’ Meldcode en het afwegingskader (voor de specifieke doelgroep) toepassen op actuele casuïstiek
 • Gespreksvoering (do’s en don’ts)
 • Praten met kinderen wanneer van toepassing (kort)
 • Conflict van plichten (privacy)
 • Samenwerken en rol de van Veilig Thuis

Na het volgen van deze training heb je/kun je o.a. :

 • Herkennen en signaleren van verschillende vormen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling
 • Kennis van de actuele landelijke ontwikkelingen op dit gebied
 • Systemisch kijken naar geweld
 • Patronen herkennen in de interactie tussen de pleger en het slachtoffer en weet wat er nodig is om dit te doorbreken
 • Wat stress met de hersenen doet en welke hulpverlening passend is
 • De meldcode toepassen in de praktijk
 • Onderbuik gevoel bespreekbaar maken
 • Signalen in feiten beschrijven en onderscheiden van een mening of interpretatie
 • Gepast en volgens de wet vormgeven aan de betrokkenheid van kinderen in het proces
 • Vroegtijdig signalen van huiselijk geweld/ kindermishandeling herkennen en weet je hoe te handelen in gevallen van acute en/of structurele onveiligheid
 • Eergerelateerd geweld of vrouwenbesnijdenis (hoe te herkennen en handelen)
 • De signalen bespreken met de cliënt, betrokkenen, ouders/verzorgers
 • Kennis over hoe te handelen in conflict van plichten

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Zeer waardevolle training voor alle professionals die met jeugd werken. Ook als je al langere tijd in de jeugdzorg werkzaam bent en (enige) kennis van de meldcode hebt is de training wat mij betreft een verrijking. Het heeft mij echt weer “aan” gezet op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor ik het gevoel heb weer (nog) beter te kunnen signaleren en ondersteunen. De kundige trainster geeft een extra dimensie aan de inhoud doordat ze in kan spelen op vragen (die ook buiten het onderwerp vallen) en uit eigen ervaringen kan aanvullen. Aanrader dus!"
Amber, Gedragswetenschapper Jeugd- en Gezinscoaches
"Een absolute must voor iedereen die met jeugd te maken heeft. Zelfs als je geen meldplicht hebt."
"Training die niet alleen voor coaches, maar voor iedereen goed zou zijn."
"Helder wat de Meldcode inhoudt en hoe deze toegpast moet worden. Fijn om deze tijdens de training aan de hand van een casus te doorlopen."