RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling
Startdata (eerstvolgende groep): 01-02-2022
Alkmaar
Twee dagen
17 punten Registerplein en 22 punten opleidingsruimte SKJ
€ 399,00
Deze training is online te volgen zolang de Corona maatregelen een live training niet toelaten.

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn met jeugdigen en/ of gezinnen.
De Meldcode is een stappenplan voor professionals om mee te werken wanneer er sprake is of een vermoeden is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

Helaas bestaan er veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij de signalen verschillend te interpreteren zijn. Het herkennen, bespreekbaar maken van deze signalen en de zorgen die betrokken hulpverlening heeft, wordt vaker als ingewikkeld ervaren. Vragen als:’’ Klopt het wel wat ik zie of heb gehoord, Raakt de client uit beeld als ik dit bespreekbaar moet maken, en hoe zit het eigenlijk met mijn eigen veiligheid en wie neemt hier de regie?’’ komen in de praktijk vaak voor. Dit zorgt er soms voor dat de professional tegen dilemma’s aanloopt die soms zelfs kunnen leiden tot niet handelen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer er wordt gewerkt met de Meldcode, er 3 keer vaker wordt ingegrepen! Als we dit horen doet het ons denken aan welke situaties dan blijven liggen!

Bij het uitvoeren van de stappen van de Meldcode is dan ook duurzame deskundigheidbevordering nodig.

In deze interactieve tweedaagse training krijgt de professional kennis en vaardigheden aangereikt om het verschil te maken!

De richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming ‘’Kindermishandeling’’ is in deze training verwerkt.


In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kenmerken huiselijk geweld
 • Triggers van geweld
 • Risicofactoren en beschermende factoren
 • De invloed van stress
 • De cirkel van geweld
 • Munchausen by Proxy
 • Stap 0
 • De ‘’verbeterde’’ Meldcode en het afwegingskader (voor de specifieke doelgroep) toepassen op actuele casuïstiek
 • Gesprekstechnieken en niet sturend vragen (feiten scheiden van meningen en interpretaties, do’s en don’ts)
 • Praten met kinderen (kort)
 • Betekenisvolle participatie van kinderen
 • Een ethisch dilemma en wat dan?
 • Conflict van plichten (privacy)
 • Landelijke werkwijze en rol van Veilig Thuis


Na het volgen van deze training heb je/kun je o.a. :

 • Herkennen en signaleren van verschillende vormen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling
 • Kennis van de actuele landelijke ontwikkelingen op dit gebied
 • Systemisch kijken naar geweld
 • Patronen herkennen in de interactie tussen de pleger en het slachtoffer en weet wat er nodig is om dit te doorbreken
 • Wat stress met de hersenen doet en welke hulpverlening passend is
 • Heeft kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
 • Inzicht in dat onderbuikgevoel een belangrijke raadgever kan zijn en daarom onderzocht dient te worden
 • Signalen in feiten beschrijven en onderscheiden van een mening of interpretatie
 • Gepast en volgens de wet vormgeven aan de betrokkenheid van kinderen in het proces
 • De kennis en vaardigheden t.a.v. de gesprekstechnieken met ouders en cliënten vergroot over signalen en/of huiselijk geweld/ kindermishandeling
 • Kennis over hoe te handelen in conflict van plichtenCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen en kinder - en jeugd psychiatrie, als IAGer, Gezinshuiscoach, Jeugdbeschermer en Jeugd en Gezinscoach bij een gemeente. Hester is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in de problematiek rondom complexe scheidingen  

In 2016 heeft zij een opleidingstak binnen Stichting Groeimee opgericht, welke Cedeo erkend is. Hester is nu betrokken bij Stichting Groeimee als opleidingscoördinator en brengt haar kennis en passie voor het werk over in de verschillende trainingen die zij geeft op het gebied van veiligheid, psychiatrie en scheidingsproblematiek.

Jelko van Riet

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.

Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Zeer waardevolle training voor alle professionals die met jeugd werken. Ook als je al langere tijd in de jeugdzorg werkzaam bent en (enige) kennis van de meldcode hebt is de training wat mij betreft een verrijking. Het heeft mij echt weer “aan” gezet op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor ik het gevoel heb weer (nog) beter te kunnen signaleren en ondersteunen. De kundige trainster geeft een extra dimensie aan de inhoud doordat ze in kan spelen op vragen (die ook buiten het onderwerp vallen) en uit eigen ervaringen kan aanvullen. Aanrader dus!"
Amber, Gedragswetenschapper Jeugd- en Gezinscoaches
"Een absolute must voor iedereen die met jeugd te maken heeft. Zelfs als je geen meldplicht hebt."
"Training die niet alleen voor coaches, maar voor iedereen goed zou zijn."