Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training MGV

Motiverende Gespreksvoering
Startdata (eerstvolgende groep): 25-10-2021
Alkmaar
Drie dagen
SKJ 34 punten SKJ
€ 540,00
MGV gaat in de kern over het omgaan met weerstand. En weerstand kennen we allemaal in vele vormen. Cliënten die ‘ja’ zeggen, maar ‘nee’ laten zien. Die afspraken met jou maar niet nakomen. Die last hebben van hun situatie, maar aan hen ligt het echt niet. Die op een intake toch opeens ‘geen hulpvraag’ meer hebben of helaas ‘geen klik’ met de persoon tegenover hen. Voorbeelden te over, iedereen kent ze wel. En het is soms erg hard werken. Je stopt er zoveel energie in en er komt zo weinig uit. Dit kan soms erg vermoeiend zijn en het gevoel van weinig bevrediging in het werk geven. Dat zou toch anders moeten kunnen…

Met motiverende gespreksvoering leer je anders ‘werken met weerstand’. Met MGV is weerstand niet een lastige eigenschap van een cliënt maar best begrijpelijke ambivalentie bij veranderingen in het leven. Met MGV leer je die situatie eerst oprecht te accepteren. Iemand kan nog zo veel zorgen hebben of last van zijn situatie, er zijn ook altijd risico’s en onzekerheden rond ‘’het nieuwe’’. Ook bezwaren tegen de moeite en de kosten van het ‘anders doen’. Dat is goed te snappen. En daar is ook van alles aan te doen. MGV geeft je de benadering, de tools en de technieken om de veranderbereidheid van een cliënt te versterken. Niet door redeneren, normeren of argumenteren. Maar door accepteren en dirigeren. Je bent gidsend en niet sturend. Hierdoor ontlok je eigen intrinsieke motivatie en commitment bij de cliënt. De cliënt wil zelf en profiteert van de hulpverlening!

Met MGV geef je vorm aan wat de landelijke richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’.
In deze training wordt veel aandacht besteed aan zelf beleven, inzichtgevende werkvormen en oefenen met de technieken.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • De Spirit van MGV
 • De basishouding van MGV waaronder: Partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken van intrinsieke motivatie.
 • De onderliggende fundamenten van psychologische principes die maken dat dit werkt.
 • Essentiële gesprekstechnieken: exploreren, reflecteren, valideren en samenvatten.

  D
  ag 2:
 • De taal van verandering: de kracht van een goede (her)formulering
 • Verandertaal ontlokken en bezwaartaal ’laten lopen’
 • De sterkste drijfveer van de mens, waarden en mobiliseren
 • Discrepantie-driehoek
 • De basisbehoefte van zelfbepaling voor de mens

  Dag 3
 • Het opvangen van motivatieverlies
 • Omgaan met lastige situaties: dreigende uitval van cliënten uit de hulpverlening
 • Normaliseren en accepteren als kracht
 • Stapjes terug en op de goede weg
 • De reddersrol en verbeterreflex
 • Los zand: Verschillende belevingen en meningen in een gezin
 • Meerstemmig motiveren in groepen en gezinnen
 • Het inzetten van onderlinge diversiteit om gezamenlijke bereidheid te creëren
 • De mix van MGV en systemisch werken

  Na het volgen van deze training heb/kun je:
 • Kennis van de theoretische basis en spirit van MGV
 • De basishouding aannemen van MGV om dit succesvol toe te passen in de praktijk
 • De theoretische psychologische fundamenten van MGV en weet hoe MGV werkt
 • Je verplaatsen in de client bij wie MGV wordt ingezet
 • Gesprekstechnieken, w.o. motiveren en ontlokken, toepassen in de praktijk
 • Kennis van de discrepantiedriehoek en kan deze bewust inzetten
 • De client intrinsiek motiveren en met zelfbedachte oplossingen laten komen
 • Verandertaal ontlokken en bezwaartaal laten lopen
 • Normaliseren in situaties en het accepteren van de situatie zoals hij nu is
 • Kennis van en inzicht in de redders -en verbeterreflex bij zichzelf en hoe hier mee om te gaan
 • Gezamenlijke bereidheid creëren in een groep of gezinCentraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Marcel Ravier

Marcel Ravier

Marcel Ravier is zelfstandig gevestigd psycholoog (NIP) en familie mediator (MfN) werkzaam op het gebied van de gezins(systeem)gerichte hulpverlening en conflictoplossing. Hij is gespecialiseerd in ouderschaps- en opvoedingskwesties in situaties van scheidings- en expartner-problematiek.

Naast zijn werk als psycholoog-mediator verzorgt hij trainingen en cursussen aan HBO-professionals in onder meer Motiverende Gesprekvoering (MGV), Systemisch Hulpverlenen binnen de Jeugdzorg en Complexe Scheidingen.

Marcel heeft jarenlang gewerkt als gedragswetenschapper binnen de Crisisdienst Jeugd en de Jeugdbescherming, en recentelijk binnen een gemeentelijk CJG. Op dit moment volgt hij een aanvullende opleiding als systeemtherapeut (NVRG), met als specialisaties ‘kinderen en jeugd’ en de ‘hechtings- en emotie’-gerichte benadering.

Hij heeft een brede kennis en deskundigheid van het actuele veld van de jeugdzorg en de gezins- en relatietherapie. Hij is een enthousiaste en uitdagende trainer, wiens sterke drive het is om zijn brede theoretische en pragmatische expertise te verbinden met de concrete en soms erg weerbarstige vraagstukken van de dagelijkse hulpverlenerspraktijk.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties