Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Oplossingsgericht werken

De sleutel naar toekomstperspectief
Startdata (eerstvolgende groep): 27-01-2022
Alkmaar
Twee hele dagen
SKJ 21,4/Registerplein 21 punten SKJ
€ 399,00
“In alle gesprekken die ik tot nu toe heb gehad met mijn client gaat het steeds over de problemen die hij heeft en wat voor ellende hij ervan ervaart. Ik bied mijn hulp aan, geef adviezen, motiveer, ondersteun en confronteer. Toch komt er geen beweging op gang. Na afloop ben ik doodmoe en voor mijn client verandert er ook niets”.

Herken je bovenstaande? Je client vertelt telkens uitgebreid over zijn problemen, je luistert geduldig, stelt vragen, probeert te ontrafelen wat er allemaal meespeelt om te komen tot verandering. En er zit geen beweging in.
Het zou kunnen zijn dat je  probleemgericht denkt en handelt. Soms werkt dit en soms ook niet. Er bestaat ook een andere benadering die minder energie kost en meer oplevert.


Praten over problemen veroorzaakt problemen
Praten over oplossingen levert oplossingen op


Oplossingsgericht werken is een andere manier van denken en kijken naar problemen en oplossingen.
Oplossingsgericht werken heeft als uitgangspunt  werken aan de doelen en de eigen oplossingen van de client. Het is een werkwijze die past bij het empowerment principe: het versterken van zelfvertrouwen en veerkracht bij mensen en het in eigen hand nemen van de regie in hun eigen leven.


In deze  training van twee dagen leer je werken met de benadering van het oplossingsgericht werken. Vanuit een coachende, onderzoekende houding ga je op zoek naar wat de client wil. Je helpt cliënten stappen te formuleren en te nemen richting de gewenste oplossing door middel van oplossingsgerichte interventies. Geen enkel probleem is er continue, er zijn altijd uitzonderingen. De uitzondering is de sleutel van de oplossing. Op een creatieve manier op zoek gaan naar de sleutels van oplossingen  samen met je client ( en het systeem) geeft je meer energie in je werk. Cliënten zien eerder weer een toekomstperspectief, worden doelgerichter en komen krachtiger in het leven te staan.


In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Positieve psychologie
  • De oplossingsgericht attitude (denk en handelen vanuit oplossingsgerichte benadering)
  • De 7 stappendans
  • Verschillende soorten oplossingsgerichte vragen
  • Aansluiten op verschillende klantrelaties
  • Veel oefenen met praktijksituaties

Na het volgen van deze training heb/kun je:

  • Weet je wat de oplossingsgerichte benadering is en kan je deze methode inzetten in je werk.
  • Kun je een oplossingsgericht gesprek voeren
  • Kun je oplossingsgerichte interventies toepassen
  • Heb je creativiteit ontwikkeld  in het oplossingsgericht werken en kan je dit toe passen op  je  eigen werksituatie.


Let op:
Bij de training Oplossingsgericht werken wordt het boek: Simpel van Louis Cauffman gebruikt en dient door de deelnemer voor aanvang van de training te worden aangeschaft.

ISBN: 978-90-593-595-2

Kosten: 37,95 euro


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen. Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinsbehandelaar, gezinscoach in jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Ze is contextueel, systemisch en oplossingsgericht opgeleid.

Na een gedegen trainers opleiding maakte ze de overstap naar het trainersvak. Sinds 2008 is zij trainer en geeft met veel plezier deskundigheidsbevordering op het gebied van methodieken en vaardigheden

Aansluiten bij de praktijk van de professional staat centraal: versterken van vaardigheden, uitbreiding van je gereedschapskist, leren en uitproberen, experimenteren met ander gedrag en ervaren wat het effect daarvan is.

Leren van en met elkaar In een sfeer van inspiratie en plezier is wat je kunt verwachten!

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Erg inspirerend en goed toepasbaar op ons werk"
"Diverse trainingsmethodes houden het inspirerend en uitdagend"
"Mooi tempo, concreet, goed bruikbaar in de praktijk"