Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Training Regionale Verwijsindex (VIN)

Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord
 
Alkmaar
235 min
SKJ 4,5 punten SKJ
De Jeugdwet verwacht dat professionals die werken met kinderen van 0 tot 23 jaar of diens ouder(s) een afweging maken om gebruik te maken van de verwijsindex. De training is bedoeld voor iedere organisatie of werknemer die werkt met de Verwijsindex.

Verwijsindex
In de regio Noord Holland Noord heet de verwijsindex ”Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord” (VIN). VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij/zij betrokken is bij een jeugdige. Als een andere professional ook zijn/haar betrokkenheid toont ontstaat er een ‘match’ en kan er contact worden gezocht en worden afgestemd.

Na afloop van de training weet je hoe de technische kant VIN werkt, ben je op de hoogte van het nut en de noodzaak en kun je VIN toepassen in jouw hun dagelijkse werkzaamheden.

Uit de notitie Verwijsindex - Krachten bundelen van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord:
De verwijsindex is voor professionals bedoeld als een laagdrempelig instrument om elkaar zo snel als mogelijk in beeld te hebben. Vroeg signalering staat daarbij voorop.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

Module 1

· Nut en noodzaak van de VIN (doel)
· Wat is VIN: Inhoud en achtergrond van de VIN
· Hoe de VIN werkt
· Het recht om betrokkenheid te tonen
· Het verschil tussen de VIN en melding doen bij Veilig Thuis
· De digitale omgeving van VIN

Module 2

· Opfris module 1
· Het toepassen van VIN op een fictieve casus
· Gespreksvoering over VIN
· Jeugdwet i.r.t. de Meldcode
· Het uitwisselen van informatie bij een match

Na het volgen van deze training heb/kun je:

· Inzicht in de nut en noodzaak van het gebruik van de VIN
· Kennis van de wettelijke kaders
· In de praktijk werken met de VIN
· Omgaan met privacy gevoelige informatie bij een match
· In gesprek gaan over VIN met ouders en jeugdige
· Kennis van de wettelijke kaders m.b.t. de VIN


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Lianne

Lianne

Lianne is relatiemanager VIN. Daarvoor heeft zij gewerkt als clustermanager kinderopvang, en als toegangsmedewerker Bureaudienst en casemanager Jeugdhulpverlening.

Sanne

Sanne

Sanne is relatiemanager VIN. Daarvoor heeft zij gewerkt als Wmo consulent.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties