SKJ

Training Straatcultuur

Hoe werk je samen met jongeren die als straatjongeren worden gezien
Startdata (eerstvolgende groep): 10-10-2023
Alkmaar
Eén dag
SKJ 9 punten SKJ
€ 288,00
In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op straat hangen. Wat is belangrijk om te weten maar vooral wat is belangrijk om te doen in het werken met jongeren die gezien worden als straatjongeren? Inmiddels weten we dat alleen werken vanuit een strafrechtelijk kader onvoldoende is om deze jongeren tot positieve verandering te motiveren. Een integrale aanpak is minimaal nodig om positieve resultaten te bereiken. Echter alles begint met het contact. Hoe bereik je deze jongeren en wat kan jij als individuele professional doen om dit contact te bereiken met hen en te werken aan een samenwerkingsrelatie met als doel de ontwikkeling van deze jongeren positief te buigen?

Deze training bestaat uit één dag waarvan de ochtend een theoretische en de middag en praktisch/ avontuurlijke invulling kent.

Eerst staan we stil bij de straatcultuur en bieden we inzicht in deze wereld en de betekenis en waarde van deze wereld voor de jongeren. Daarnaast gaan we in op de verschillende effectieve interventies en bespreken we wat nodig is om deze interventies in te zetten. Bejegening van deze jongeren staat ook centraal; wat moet je weten maar vooral ook wat moet je laten om hen te bereiken?

In deze training gaan we ook de straat op en spreken we met jongeren (ervaringsdeskundigen) die de straatcultuur kennen als geen ander. Deze jongeren blikken terug op hun eigen rol en de rol van de straat op hun leven en bieden je een kijkje in deze wereld. Dit is een unieke kans voor jou als deelnemer om met deze jongeren een gesprek aan te gaan en te oefenen wat werkende elementen zijn in het contact met hen.


In de training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • De oorsprong en ontwikkeling van Straatcultuur
 • Theorie en inhoudelijke kennis over Straatcultuur
 • Burgercultuur versus Straatcultuur
 • Het belang van de status
 • Risico- en beschermende factoren
 • De rol van de jongens en de meisjes
 • De invloed van muziek en indirecte communicatie
 • Kennis over – en inzicht in de mogelijkheden om in contact te zijn met deze doelgroep jongeren


Na het volgen van deze training heb /kun je o.a. :

 • Inzicht in de betekenis en waarde van de straatcultuur op straatjongeren
 • Inzicht in de groepsdynamiek en communicatie in de straatcultuur
 • Weet je het verschil tussen straatjongeren en hangjongeren
 • Weet je het verschil tussen de straatcultuur versus de burgercultuur
 • Heb je kennis verworven over de effectieve interventies in het werken met straatjongeren
 • Heb je vaardigheden ontwikkelt hoe je het beste straatjongeren kunt bereiken op
 • communicatieniveau.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Brian van der Vliet

Brian van der Vliet

Brian van der Vliet was vroeger zelf een jongen van de straat en weet hoe het is om daar groot te worden. Uiteindelijk heeft hij zelf zijn weg gevonden en is gaan werken bij defensie en later in de beveiliging.

Beroepsmatig is hij altijd in contact geweest met jongeren, maar bij de oprichting van StraatGeluid in 2012, met zijn partner Vanessa Macias, kon hij deze jongeren bieden wat hij zelf had gemist: onvoorwaardelijke beschikbaarheid en hierdoor een sterke vertrouwensband opbouwen met deze jongeren.

Brian:

Muziek is het bindmiddel met jongeren. StraatGeluid begon destijds met het geven van hiphoplessen. Nu is StraatGeluid het merk dat staat voor jongeren op de eerste plek, praten mèt hen in plaats van óver hen. Samen met onze 12 medewerkers, tal van ervaringsdeskundigen en natuurlijk onze jongeren zelf zie ik graag dat kennis van en over jongeren breed wordt gedeeld, ten behoeve van hun ontwikkeling. StraatGeluid is inmiddels groter dan mij en Vanessa, daar ben ik trots op. Jouw geluid, mijn geluid, StraatGeluid, want ik hoor je!

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties