SKJ

Training #suïcide voorkomen

Bij jongeren
 
Alkmaar
Eén dag
8 punten SKJ
€ 240,00
Uit onderzoek blijkt dat suïcidaal gedrag nog moeilijk wordt herkend, hulpverleners en de omgeving vaak wel een onderbuikgevoel hebben maar terughoudend zijn om er naar te vragen. In de training leer je welke signalen kunnen wijzen op suïcidaal gedrag maar ook welke beschermende factoren en het versterken hiervan een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen van suïcide. In gespreksvoering leer je het taboe te doorbreken en om samen met de jongere en het (gezins) systeem regie te voeren over het suïcidale proces.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • de risicofactoren(risicogroepen) en beschermde factoren bij suïcidale personen
 • gesprekstechnieken en vragen die gesteld kunnen worden waardoor er een grotere mogelijkheid is tot een open gesprek
 • vraagstukken als privacy, beroepsgeheim versus zorgplicht
 • de drie urgentieniveaus
 • de vier stadia van het suïcidale proces en de escalatie hiervan
 • het maken van een veiligheidsplan ofwel veiligheidsafspraken
 • systemisch denken en handelen
 • interventies en doorverwijzen
 • opvatting westerse versus niet westerse culturen en de houding hierin


Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Signalen van zichtbare en niet zichtbare suïcidale gedachten herkennen
 • het taboe doorbreken en een open gesprek voeren
 • kennis van hoe om te gaan met privacy
 • kennis van de theorie m.b.t. het suïcidale proces
 • het betrekken van het systeem/ netwerk en het maken van een veiligheidsplan
 • doorverwijzen naar de juiste hulpverlening
 • aansluiten bij de client afkomstig uit verschillende culturen

Het doel van deze training is met name het aanreiken van handvatten om de eerste signalen van suïcide te kunnen herkennen en hoe jij hier met de cliënt en het gezinssysteem open over in gesprek kunt gaan.Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Jelko van Riet

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast verzorgde hij al trainingen aan professionals.

Jelko zijn passie en expertise ligt bij de doelgroep pubers en (jong)volwassenen. Met name suïcidepreventie, huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot zijn specialisme.

In 2020 is Jelko begonnen bij Stichting Groeimee. Naast dat hij werkt als trainer, is hij Jeugd- en Gezinscoach bij Stichting Groeimee.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Mooie training wat zorgt dat je het gesprek open durft aan te gaan."
"Leerzame en afwisselende dag waarbij veel toepasbare info wordt gedeeld."
"Leerzame cursus waarbij de kennis op een gangbare manier gedeeld wordt, zonder het onderwerp te beladen te maken."