SKJ

Training Verbeterde Meldcode

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 
Alkmaar
Twee dagdelen
SKJ 11 punten SKJ
€ 240,00
Deze training is bedoeld voor professionals die al kennis hebben van de meldcode, maar kennis en vaardigheden m.b.t. de vormen van huiselijk geweld en de stappen van de ‘’verbeterde’’ Meldcode (vanaf 1 januari 2019), willen opfrissen.

De Wet Meldcode is een stappenplan voor professionals om toe te passen bij vermoedens van acute onveiligheid, structurele onveiligheid of disclosure. Sinds 2019 is de Meldcode gewijzigd; een professionele norm, meldnormen en een afwegingskader is toegevoegd, specifiek bij stap 4 en stap 5 van de Meldcode.

Van Professionals die werken met jeugdigen en/of gezinnen wordt verwacht dat zij de meldcode weten toe te passen in situaties die daarom vragen.

In deze training leer je wat de wijzigingen betekenen voor jouw praktijk en staat het oefenen van de stappen van de Meldcode(inclusief het oefenen van het afwegingskader) centraal.


Na het volgen van deze training heb/kun je o.a.:
- Verschillende vormen van geweld herkennen in eigen ingebrachte casus
- Kennis van de stappen van de meldcode, het afwegingskader en de (meld)veldnormen en kan deze toepassen in de praktijk
- Signalen concreet in kaart brengen en onderscheiden van een mening of interpretatie
- Correct registreren per stap
- Kennis over wat er nodig is om ‘’betekenisvolle participatie’’ van het kind en alle betrokkenen in het proces vorm te geven
- Inzicht in en is zich bewust van de invloed van eigen waarden en normen op de interpretatie van geweld
- Kennis over de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Tips hoe het gesprek aan te gaan met de direct betrokkenen( stap:3)
- Inzicht in wat werkt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Inzicht in de landelijke werkwijze van Veilig Thuis

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!
Instapcriteria:
• Cursist is werkzaam in (de uitvoering van) de Jeugd(gezondheids-)zorg of werkzaam als jeugd- gezinsprofessional, sociaal professional of als maatschappelijk werker, sociaal pedagogisch hulpverlener.
• Cursist heeft HBO- werk- en denkniveau.
• Cursist heeft basiskennis over de verschillende vormen van Huiselijk Geweld en kindermishandeling.
• Cursist is bekend met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en werkt hier reeds mee.
• Voor deze training geldt een 100% aanwezigheidsplicht.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

  Trainers

  Yvonne van Pouderoijen

  Yvonne van Pouderoijen

  Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

  Ik wil deze training doen

  Direct aanmelden

  Referenties

  "De ervaring die de trainer had als professional was duidelijk zichtbaar in de voorbeelden die zij noemde. Dit maakte dat de voorbeelden voor mij concreter werden."
  "Leuke training van een zeer kundige trainer."
  "Ophelderend! Een aanrader voor iedereen."
  "Impactvolle, fijne en duidelijke training. Aanrader!"
  "Onmisbaar voor een professional in het sociale domein"