Gedragswetenschapper/Teamcoach gemeente Alkmaar Vanuit “Stichting Groeimee”

24 – 26 uur per week, CAO Jeugdzorg, schaal 11, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het team Jeugd bij gemeente Alkmaar bestaat uit medewerkers Advies- en Aanmeldpunt Jeugd, jeugd- en gezinscoaches, jeugdhulpdeskundigen, (3) gedragswetenschappers, kwaliteitsfunctionaris en een coördinator team Jeugd. Het team jeugd biedt ondersteuning aan jeugdigen en het gezin in hun eigen omgeving bij het oplossen van (niet alledaagse) vraagstukken met betrekking tot de verzorging, de opvoeding en veilige omgeving van de jeugdige.

Tevens is het team Jeugd de ‘toegangspoort’ tot specialistische of intensievere zorg. In het geval dat het gezin zelf niet de regie kan voeren blijft de jeugd- en gezinscoach als regisseur betrokken bij het gezin. Het bieden van coaching behoort daarnaast, in bepaalde gevallen, ook tot de taken van de jeugd- en gezinscoach. De jeugd- en gezinscoaches zijn onderverdeelt in 3 teams waaraan één gedragswetenschapper is gekoppeld.

De functie van Gedragswetenschapper kent drie hoofdactiviteiten: casuïstiek en individuele werkbegeleiding en het leveren van een bijdrage aan beleid- en methodiekontwikkeling.

Je ondersteunt een team jeugd- en gezinscoaches en adviseert hen in hun functie als autonome professionals. Je bent medeverantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van het primaire proces door een coachende rol aan te nemen met als doel de kwaliteit van de werkprocessen en dienstverlening te verbeteren alsmede jouw collega's verder te helpen in hun professionele ontwikkeling en deskundigheid. Met name wanneer er sprake is van (dreigende) kindermishandeling, is jouw rol bepalend in de richting waarop het proces wordt vormgegeven. Tijdens casuïstiekbesprekingen is jouw leiding soms nodig en je begeleidt en ondersteunt door middel van werkbegeleiding.

Daarnaast speel je in op ontwikkelingen en innovaties in het veranderende veld van de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ en breng je actuele gedragswetenschappelijke kennis en expertise in op organisatieniveau. Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en methodiekontwikkeling en implementeer je dit, in samenspraak met de senior en kwaliteitsfunctionaris, in het team.

 

De transformatie is een lopend proces waarin de organisatie steeds meer en verdere stappen zet. Als gedragswetenschapper kun je mede vormgever zijn van de transitie binnen gemeente Alkmaar, en in bepaalde gevallen de regio Alkmaar, en dan met name op de inhoudelijke ontwikkelingen.
Ook versterk je (de kwaliteit van) de samenwerking met ketenpartners, door bijvoorbeeld deel te nemen aan overleggen en werkgroepen, zoals MDA++.
 

Daarnaast vragen wij:
 - WO-opleiding in de richting van Orthopedagogiek, Psychologie, Gedrags- of Pedagogische Wetenschappen;
 - Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring als gedragswetenschapper jeugd;
 - Je hebt kennis van en bevoegdheden op het gebied van handelingsgerichte proces diagnostiek;
 - Je weet hoe te handelen bij situaties van onveiligheid en kent de veiligheidsketen;
 - Je bent aangesloten bij een beroepsvereniging dan wel SKJ geregistreerd;
 - Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg)beleid, vastgestelde processen en beschikbare (zorg)producten;
 - Kennis van de sociale kaart in en rond Alkmaar en lokale zorgstructuren;
 - Kennis over wijkgericht werken, opvoeding en ontwikkeling;
 - Kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 - Kennis van en ervaring met relevante methodieken of oplossingsgerichte benaderingen zoals Eén gezin één plan, Eigen Kracht, Signs of Safety, TOP 3 methodiek;
 - Competenties: oordeelsvorming, coaching, overtuigingskracht, adviseren, analytisch, samenwerken, open en transparant communiceren, flexibele en proactieve houding.
 

Nieuwsgierig geworden?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de functie? Bel met Ilje Mollerus, manager Stichting Groeimee, te bereiken op telefoonnummer 06-48873371.

Wil je meteen solliciteren? Richt dan je motivatiebrief en CV aan sollicitatie@stichtinggroeimee.nl 

Sluitingsdatum 15 oktober 2021.

Solliciteer direct

Solliciteer