Gedragswetenschapper (OG of GZ) RET teams NHN 24 uur per week

Wie zoeken wij

Voor het uitvoeren en toegankelijk maken van de Verklarende Analyse (hierna: VA) zijn de drie regio’s in Noord-Holland Noord, Alkmaar, Kop NH en West – Friesland, samen op zoek naar een Gedragswetenschapper RET teams NHN.

Als gedragswetenschapper geef jij uitvoering aan de Verklarende Analyse voor de 3 RET’s en lever je een bijdrage in het ontwikkelen en borgen van het werken met de verklarende analyse door andere hulpverleners. Het gaat om in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een periode van 12 maanden.

Wie zijn wij

In elke jeugdhulpregio in de provincie Noord-Holland wordt een Regionaal Expert Team (verder RET) ontwikkeld. De belangrijkste taken van dit team zijn:

  1. Consultatie en advies: een plek bieden waar de meest ingewikkelde zorg- en ondersteuningsvragen van kinderen/ouders worden beantwoord;
  2. Procesregie: Het regionaal expertteam zorgt ervoor dat verschillende partijen aan tafel komen om samen een toekomstgericht advies op te stellen, te komen tot een passende en tijdige oplossing en te monitoren op de voortgang in de uitvoering. De procesregisseur houdt een vinger aan de pols door vastgelopen casuïstiek te monitoren en te evalueren;
  3. Levert een bijdrage aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek en hierop te monitoren.

Het team van het RET bestaat uit verschillende professionals die ieder hun eigen kennis en expertise meebrengen. Zij vertegenwoordigen elk een sector binnen de jeugdhulp.

In de provincie Noord-Holland trekken de verschillende RET’s, vanuit de bovenregionale samenwerking, gezamenlijk op. De bovenregionale samenwerking bestaat, naast de jeugdhulpregio’s, uit de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO & VO, jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen Jeugd- en gezinsbescherming (GI’s) .

De RET’s in Noord-Holland werken samen aan een zoveel mogelijke uniforme werkwijze en uitvoering. Onze visie is dat het nodig is om een gezamenlijk gedragen integraal en samenhangend beeld te hebben over wat er aan de hand is en wat er nodig is om samen met ouders/opvoeders, de jeugdige en andere betrokkenen te kunnen beslissen over passende jeugdhulp. Vanuit deze visie is afgesproken dat alle RET’s werken met de verklarende analyse.

Je levert hieraan een bijdrage door uitvoering te geven aan het opstellen van de Verklarende Analyse, deze te bespreken binnen de RET’s en door een deel van de tijd te besteden aan deskundigheidsbevordering van collega’s t.a.v. de verklarende analyse. Dit betekent dat er per regio 5 uur per week beschikbaar is voor de uitvoering van de VA en 3 uur per week voor deskundigheidsbevordering m.b.t. gebruik van de VA in het gehele jeugdhulpwerkveld.

Je houdt je eigen expertise actief op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied. Je participeert op verzoek in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling. De opdracht is voor 12 maanden vanaf het moment van indiensttreding.

Kandidaat omschrijving

· Ervaren en stevige Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog

· Een afgeronde academische opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek

· In het bezit van een geldige SKJ / BIG registratie.

· Minimaal 5 jaar werkervaring als OG of GZ.

· Wenselijk werkervaring met de “Verklarende Analyse” binnen een jeugdzorgsetting.

Je hebt kennis en ervaring met het (gezin)systemisch gedachtegoed.

Competenties

· Sterk analytisch vermogen en een integrale blik

· Methodisch werken

· Coachende vaardigheden

· Overtuigingskracht

· Resultaatgericht

· Inlevingsvermogen

Arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk om deze functie vanuit Stichting Groeimee in loondienst of als ZZP-er te vervullen. Bij een dienstverband zien wij deze ingeschaald worden binnen de CAO Jeugdzorg schaal 12, met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gezien de drie regio’s (Noord Kennemerland, Kop van Noord Holland en West Friesland) waarvoor de werkzaamheden plaats vinden is eigen vervoer noodzakelijk. Voor de reiskosten wordt een kilometervergoeding verstrekt.

VOG

Iedereen die voor gemeenten vanuit een opdrachtnemer diensten uitvoert, moet voor aanvang van zijn werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. De gemeenten (opdrachtgever) geeft aan waarop gescreend moet worden door het centraal orgaan verklaring omtrent gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Solliciteren naar deze uitdagende functie :

Solliciteren op deze zeer unieke en uitdagende functie kan tot 22 juni 2023 door je motivatiebrief en CV te mailen aan sollicitatie@stichtinggroeimee.nl waarbij je in dienst treed.

De eerste sollicitatieronde zal in de week van 3 juli plaatsvinden

Voor meer informatie omtrent de functie kan contact gelegd worden met Lidwien Strik Programmacoördinator Bovenregionale Jeugdhulp en Overkoepelend, Projectleider RET, Jeugdhulp Regio Alkmaar

Tel: 06 – 38 93 12 38 (ma, di, wo en do)

mail LStrik@alkmaar.nl  

Solliciteer direct

Solliciteer