RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

3 Jeugd en gezinswerkers 1.Hoorn (28-36 uur per week)

Voor de gemeente Hoorn zijn we op zoek naar 3 deskundige en enthousiaste

Jeugd en gezinswerkers 1.Hoorn, voor 28-36 uur per week

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij 1.Hoorn, de gebiedsteams die ondersteuning en zorg, liefst zo dicht mogelijk bij huis, organiseren voor alle inwoners die dat nodig hebben. Bij 1.Hoorn kan iedereen, jong en oud, terecht voor zorg en ondersteuning op het gebied van welzijn, opvoeding, WMO, jeugdhulp, financiën, werk en inkomen. Hiermee dragen we bij aan een levendige en leefbare stad waarin iedereen zich thuis voelt. Het beleid is gericht op het faciliteren en stimuleren van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en bedrijven.


Functieomschrijving

Als jeugd en gezinswerker activeer en ondersteun je bewoners, gemeenten en betrokken instanties bij het aanpakken van individuele, sociale en fysieke vragen. De jeugd en gezinswerker kent de sociale kaart van Hoorn en zet in op het versterken van de eigen kracht en het initiatief van bewoners en zorgt dat er verbindingen tussen bewoners onderling en bewoners en instanties tot stand komen met als doel het vergroten van de zelf- én samenredzaamheid van ouders en jeugdigen. 


Bij voorkeur

 • Expertise in complexe casuïstiek/ multiproblem gezinnen.
 • Ervaring werken met jeugdige en/ of jongeren en gezinnen
 • Ervaring met resultaat gestuurd werken


Taken en resultaten

 • Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning aan ouders en jeugdigen op de gebieden opvoeden, zorg en welzijn.
 • Legt op laagdrempelige en outreachende wijze contact met inwoners.
 • Samenstellen ondersteuningsarrangementen en inzetten van professionele zorg, het voorkomen van inzet van zwaardere hulp en voorkomen van terugval.
 • Werkt samen/onderhoudt contact met belangrijke partners  o.a. huisartsenpraktijken  en gezondheidscentra, verloskundigen/kraamzorg, vroeg- en voorschoolse voorzieningen, onderwijs (po, sbo, so, vo, mbo), jongerenvoorzieningen, politie, sportvoorzieningen, zorgaanbieders etc. Kent en werkt indien nodig samen met Veiligheidshuis en Veilig Thuis.
 • Actief kennis en deskundigheid delen met teamgenoten.
 • Het voeren van (keukentafel)gesprekken voor vraagverheldering.
 • Werkt volgens het principe 1 gezin 1 plan
 • Ondersteunt de ouders en/ of jeugdige bij het maken van een plan van aanpak en voert regie waar nodig.
 • Brengt met inzet van tools het netwerk in kaart en versterkt deze door inzet van o.a. eigen netwerk, vrijwilligers, mantelzorgers en vrij toegankelijke zorg.
 • Signaleert eventuele tekortkomingen in het aanbod van ondersteuning en voorzieningen, bedenkt in samenwerking met anderen nieuwe vormen van ondersteuning en voorzieningen of alternatieven hiervoor en geeft aanwijzingen voor nieuw beleid.
 • Maakt gebruik van het registratiesysteem MensCentraal en de verwijsindex.
 • Werkt volgens de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en kan problematische schuldsituaties herkennen.


Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO-opleiding  en bij voorkeur expertise in jeugdbescherming en/of JeugdGGZ.
 • 3-5 jaar werkervaring in het sociaal domein met aantoonbare deskundigheid op het gebied van Jeugdwet.
 • SKJ registratie
 • Kennis van de sociale kaart van Hoorn
 • Bereid om incidenteel onregelmatig te werken (’s avonds en in het weekend) afhankelijk van buurtactiviteiten en bijeenkomsten;
 • Buiten kaders kunnen denken om creatieve ideeën te ontwikkelen en vernieuwend te blijven;
 • Kennis van groepsdynamische processen en van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek.
 • Culturele sensitiviteit.
 • Kennis van de transformatiegedachte in het sociale domein;


Competenties

 • Innovatief; denken in mogelijkheden en kansen
 • Netwerker en verbinder;
 • Resultaatgericht;
 • Klantgericht;
 • Stressbestendig;
 • Zelfmanager; prioriteiten stellen en initiatief nemen


Informatie en sollicitatie

Voor algemene informatie over 1.Hoorn verwijzen we je naar de website www.1.hoorn.nl

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Sandor van der Waal, teamleider 1.Hoorn,  telefoonnummer 06-55102196 (bereikbaar in de ochtenden van maandag t/m vrijdag).


Je sollicitatie verloopt via Stichting Groeimee onze ketenpartner voor 1.Hoorn waarbij je ook in dienst treed. Stichting Groeimee werkt onder de CAO Jeugdzorg, inschaling schaal 9 periodiek /  +2 periodiek (max €4.499,14), opleidingsbudget €750,00 en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Je motivatiebrief, inclusief cv, kun je sturen naar: sollicitatie@stichtinggroeimee.nl uiterlijk tot d.d 09 december 2022

Solliciteer direct

Solliciteer