RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Jeugd- en gezinscoach bij het advies- en aanmeldpunt bij Gemeente Alkmaar

Voor 24 tot 32 uur per week (J&G coach advies- en aanmeldpunt).

De gemeente Alkmaar
Alkmaar, 100.000+ gemeente en vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt trekt Alkmaar jaarlijks veel bezoekers. Ook het hoogstaande culturele aanbod in de stad werkt als een magneet op de regio; museum, theater, poppodium en een megabioscoop.

Werken bij gemeente Alkmaar betekent werken in een bruisende stad. Sámen met de kracht van de inwoners. De gemeente staat niet stil. Onze nieuwe organisatie kan inspringen op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Want: Alkmaar geeft ruimte aan de kracht van stad en land door een doorbraak in dienstverlening.
De Alkmaarder, daar doen we het voor, nu en straks.

De gemeente Alkmaar is met de transitie Jeugd verantwoordelijk gemaakt voor alle opgroei en opvoed vraagstukken binnen de gemeente Alkmaar. De afdeling Jeugd is binnen de gemeente Alkmaar onder gebracht bij de Unit Maatschappelijke Ondersteuning.

De Unit Maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Alkmaar is onderverdeeld in 3 teams; WMO , Jeugd en een bedrijfsbureau. Het team Jeugd bestaat momenteel uit ongeveer 30 Jeugd- en Gezinscoaches, 5 jeugdhulpdeskundigen, drie gedragswetenschappers, 1 coördinator CJG, 1 coördinator Jeugd- en Gezinscoaches , 1 kwaliteitsmedewerker.

De medewerkers zijn in dienst van de Stichting Groeimee en voeren hun opdracht uit bij de opdrachtgever gemeente Alkmaar. Dat geldt ook voor deze functie. Door het vertrek van een medewerker zijn wij op zoek naar iemand voor 24 tot 32 uur;


De functie jeugd- en gezinscoach advies- en aanmeldpunt

De jeugd-en gezinscoach bij het advies- en aanmeldpunt is het eerste aanspreekpunt voor burgers en ketenpartners omtrent vragen rondom jeugd- en opvoedproblematiek. Je geeft advies, beoordeelt aanmeldingen op inhoud en onderneemt actie bij crisissituaties.


Functie-eisen
• Minimaal HBO niveau en ervaring in Jeugdhulp
• Je hebt kennis van beschikbare jeugdhulp
• Grondige kennis van jeugdwet en basiskennis van bestuursrecht, passend onderwijs, WMO,WLZ, PGB en participatie
• Beschikken over een SKJ-registratie
• Kennis van het sociaal domein en het werken binnen gemeentelijke omgevingen
• Aantoonbare ervaring met complexe casuïstiek in de jeugdzorg of jeugdbescherming
• Kennis van de sociale kaart in en rond Alkmaar en lokale zorgstructuren; kennis over wijkgericht werken, opvoeding en ontwikkeling; kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; kennis van en ervaring met relevante methodieken of oplossingsgerichte benaderingen zoals Eén gezin één plan, Eigen Kracht of Sign of Safety


Vaardigheden en competenties
Competenties:

Je hebt een kritische houding maar wel collegiaal

Je bent klantgericht en resultaatgericht

Je ben in staat om zelfstandig te werken binnen een zelfsturend team

Je bent stressbestendig en flexibel

samenwerken, open en transparant communiceren, flexibele en proactieve houding.

Kan out of the box denken en waar nodig onorthodoxe maatregelen nemen.


Meer informatie en solliciteren

Salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 9

Info : collega van advies- en aanmeldteam in Alkmaar tel : 14072 of

Ilje Mollerus manager Stichting Groeimee / tel 06-48873371 imollerus@stichtinggroeimee.nl

Solliciteren: motivatiebrief en CV naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl voor 28 februari 2022

Solliciteer direct

Solliciteer