RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Jeugd- en gezinscoach VO voor de VO / MBO scholen regio Noord Kennemerland

Ben jij onze nieuwe collega jeugd- en gezinscoach VO die aan de slag gaat op een VO/VSO/PRO school? Spreekt de doelgroep op een VO / MBO school je erg aan, en werk je daarnaast in een zeer ervaren team van collega’s die binnen de regio Noord Kennemerland onder aansturing van een gedragswetenschapper alle VO / MBO scholen van de regio bedienen. Kijk dan naar onderstaande taak omschrijving en kom bij ons in de lucht !!!!!!

Taakomschrijving jeugd- en gezinswerker op de VO scholen

De functie van jeugd- en gezinscoach VO op de school vereist alle vaardigheden die de functie schoolmaatschappelijk werk vereist met daarnaast de onderstaande elementen :


De volgende elementen vormen de profielschets van ‘de plus’:

 • Spreekt zowel de taal van het onderwijs als de (jeugd)zorg
 • Is op de hoogte van zowel procedures onderwijs als lokale gebiedsteams
 • Heeft ruime ervaring in/met de jeugdzorg
 • Is in staat buiten de kaders te denken en te handelen
 • Weet zich flexibel te bewegen tussen de verschillende belangen (meervoudige partijdigheid)
 • Is de “linking pin” tussen onderwijs en Jeugdhulp, voorliggen – en gemeentelijke voorzieningen


De jeugd- en gezinscoach heeft ruimte voor preventieve interventies, zoals:

 • Aansluiten bij vroeg signalering door de docenten/mentoren;
 • Bieden van handelingsadviezen aan docenten/ mentoren;
 • Ondersteunende gesprekken met leerling en/of ouders;
 • Deelname aan en oppakken van werkzaamheden vanuit het interne zorgoverleg.
 • Het uitvoeren van de 1G1P werkwijze. De jeugd- en gezinscoach is regisseur van het hulptraject totdat warme overdracht heeft plaatsgevonden naar jeugdhulp en/of welzijn en/of het gebiedsteam als deze zelf de noodzakelijke hulp verleent;
 • De jeugd -en gezinscoach bied hulp aan VO scholieren die woonachtig zijn in Noord Kennemerland als daar buiten. Mocht de VO scholier woonachtig zijn buiten Noord Kennemerland zal de jeugd -en gezinscoach  zorgdragen voor een eventuele doorgeleiding naar betreffende gebieds- / wijkteam;
 • De mogelijkheid om specialisten vanuit het gebiedsteam in te zetten in verband met gerichte analyse en advies (voor school en/of hulpinstantie);
 • Versterken en onderhouden van de verbinding tussen vindplaats onderwijs en de gemeente(n) met haar gebiedsteams.


Registratie op basis van de jeugdwet

Registratie als ‘jeugdzorgwerker’ is noodzakelijk, aangezien de jeugd- en gezinscoach VO jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het Jeugdwet. Die registratie is een harde eis en kan verkregen worden via het SKJ, eventueel na een periode van om- of bijscholing.


De registratie-eisen zijn:

 • Eén van de volgende beginniveaus:
 • Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 • Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO)diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker behaald voor 1 januari 2018
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal ‘Gevorderd professional’ (bewezen d.m.v. EVC)
 • Een VOG niet ouder dan 3 maanden.
 • Werkervaring in principe minimaal 3 jaar.


Basisprofiel J&G coach VO voor de regio Noord Kennemerland

 • Minstens HBO geschoold (SPH /MWD)
 • SKJ geregistreerd (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld)
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden
 • SMW registratie (of bereid om te registeren)
 • Spreekt zowel de taal van het onderwijs als de zorg
 • Is op de hoogte van zowel procedures onderwijs / zorgaanbieders / wijkteams
 • Heeft ruime ervaring in/met de jeugdzorg
 • Is in staat buiten de kaders te denken en te handelen
 • Weet zich flexibel te bewegen tussen de verschillende belangen (meervoudige partijdigheid)


Voor meer informatie of sollicitatie mail naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl of bel met Ilje Mollerus manager Stichting Groeimee 06-48873371.

Graag ontvangen wij een motivatiebrief en CV (met SKJ registratienummer) voor 24 mei 2022.

Solliciteer direct

Solliciteer