RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Preventieve Ambulante Jeugd- en Gezinscoaches

Wij zoeken 5 Preventieve Ambulante Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs, regio Noord Kennemerland. 

Voor 28 tot 32 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4499,14)

Ben jij 1 van onze 5 nieuwe collega Preventieve ambulante jeugd- en gezinscoach VO die aan de slag gaat op een VO/VSO/PRO school? Deze nieuwe functie zal toegevoegd worden aan ons bestaande team van Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs regio Alkmaar. Hiermee zullen wij “zonder beschikking” preventief binnen en buiten de scholen leerlingen en hun gezinssysteem gaan begeleiden. Dit om te voorkomen dat we gespecialiseerde vormen van jeugdhulp moeten inzetten en daarnaast een nog betere vertaalslag te maken hoe wij naar inclusiever onderwijs kunnen toewerken.

Spreekt de doelgroep op een VO school je erg aan, en werk je daarnaast graag in een zeer ervaren team van collega’s die binnen de regio Noord Kennemerland onder aansturing van een gedragswetenschapper alle VO scholen van de regio bedienen. Kijk dan naar de onderstaande taak / functie omschrijving en kom bij ons in de lucht !!!!!!


Taakomschrijving Preventieve Ambulante jeugd- en gezinscoach op de VO scholen

De functie van Preventieve ambulante jeugd- en gezinscoach VO op de school vereist alle vaardigheden die de functie schoolmaatschappelijk werk vereist met daarnaast de ervaring om ambulant binnen gezinssystemen te werken. de onderstaande elementen:


De volgende elementen vormen de profielschets van ‘de plus’:

 • Werkt binnen en buiten de school om de problematiek van de jongere te normaliseren en te voorkomen dat geïndiceerde zorg ingezet dient te worden 
 • Spreekt zowel de taal van het onderwijs als de (jeugd)zorg
 • Is op de hoogte van zowel procedures onderwijs als lokale gebiedsteams
 • Heeft ruime ervaring in/met de jeugdzorg en/of JGGZ
 • Is in staat buiten de kaders te denken en te handelen
 • Weet zich flexibel te bewegen tussen de verschillende belangen (meervoudige partijdigheid)
 • Is de “linking pin” tussen Voortgezet Onderwijs en voorliggen – en gemeentelijke voorzieningen en specialistisch Jeugdhulp
 • Weet de vertaalslag voor het Voortgezet Onderwijs te maken met betrekking tot de zorgbehoefte van een jongere.
 • Weet ouders / verzorgers te betrekken bij het Voortgezet Onderwijs voor een gezamenlijke integrale aanpak

  De Preventieve Ambulante jeugd- en gezinscoach VO heeft ruimte voor preventieve interventies, zoals:
 • Aansluiten bij vroeg signalering door de docenten/mentoren;
 • Bieden van handelingsadviezen aan docenten/ mentoren;
 • Ondersteunende gesprekken met leerling en/of ouders en diens systeem;
 • Deelname aan en oppakken van werkzaamheden vanuit het interne zorgoverleg.
 • Geven van groepstrainingen aan jongeren binnen de school.
 • Het uitvoeren van de 1G1P werkwijze. De Preventieve Ambulante jeugd- en gezinscoach VO is hulpverlenend totdat warme overdracht heeft plaatsgevonden naar jeugdhulp en/of welzijn en/of het gebiedsteam.
 • De Preventieve Ambulante jeugd -en gezinscoach VO bied hulp aan VO scholieren die woonachtig zijn in Noord Kennemerland als daar buiten. Mocht de VO scholier woonachtig zijn buiten Noord Kennemerland zal de coach zorgdragen voor een eventuele doorgeleiding naar betreffende gebieds- / wijkteam;
 • De mogelijkheid om specialisten vanuit het gebiedsteam in te zetten in verband met gerichte analyse en advies (voor school en/of hulpinstantie);
 • Versterken en onderhouden van de verbinding tussen vindplaats onderwijs en de gemeente(n) met haar gebiedsteams.


Registratie op basis van de jeugdwet

Registratie als ‘jeugdzorgwerker’ is noodzakelijk, aangezien de jeugd- en gezinscoach VO jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het Jeugdwet. Die registratie is een harde eis en kan verkregen worden via het SKJ, eventueel na een periode van om- of bijscholing.


De registratie-eisen zijn:

 • Eén van de volgende beginniveaus:
 • Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
 • Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO)diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker behaald voor 1 januari 2018
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal ‘Gevorderd professional’ (bewezen d.m.v. EVC)
 • Een VOG niet ouder dan 3 maanden.
 • SKJ of BIG registratie
 • Werkervaring in principe minimaal 3 jaar.


Basisprofiel Preventieve ambulante J&G coach VO voor de regio Noord Kennemerland

 • Minstens HBO geschoold (SPH /MWD)
 • SKJ geregistreerd (dit is een voorwaarde die bij wet wordt gesteld)
 • Een VOG (niet ouder) dan 3 maanden
 • SMW registratie (of bereid om te registeren)
 • Spreekt zowel de taal van het onderwijs als de zorg
 • Is op de hoogte van zowel procedures onderwijs / zorgaanbieders / wijkteams
 • Heeft ruime ervaring in/met de jeugdzorg
 • Is in staat buiten de kaders te denken en te handelen
 • Weet zich flexibel te bewegen tussen de verschillende belangen (meervoudige partijdigheid)

Voor meer informatie of sollicitatie mail naar sollicitatie@stichtinggroeimee.nl of bel met Ilje Mollerus manager Stichting Groeimee 06-48873371.


Graag ontvangen wij een motivatiebrief en CV (met SKJ registratienummer) voor vrijdag 8 aug 2022.

Solliciteer direct

Solliciteer