RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Vacatures

Vacature voor Jeugd- en Gezinscoaches bij gemeente Alkmaar

“Stichting Groeimee de vakspecialist in het (jeugd)zorgdomein waar medewerkers voorop staan”

Gedragsdeskundige Regio Alkmaar voor het regionaal team Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs (28 / 32 uur)

Het doel van de functie van gedragsdeskundige is J&G coach in het voortgezet onderwijs werkinhoudelijk te ondersteunen. Vanwege het transformatieproces om meer preventiever en doelmatiger te werken ligt er een belangrijke veranderopgave ten grondslag aan dit team. Dit betekent dat de gedragsdeskundige in deze fase ook als taak heeft om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling en borging van de functie en de werkprocessen van de J&G coach VO.

Preventieve Ambulante Jeugd- en Gezinscoaches

Wij zoeken 5 Preventieve Ambulante Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs, regio Noord Kennemerland. 

Voor 28 tot 32 uur, CAO Jeugdzorg, schaal 9 (max € 4499,14)