Vacatures

2 jeugd- en gezinscoaches bij gemeente Alkmaar (28-36 uur)

De jeugd- en gezinscoach biedt ondersteuning aan jeugdigen en het gezin in hun eigen omgeving bij het oplossen van (niet alledaagse) vraagstukken met betrekking tot de verzorging, de opvoeding en ontwikkeling van de jeugdige. Dit gebeurt door samen een ondersteuningsplan op te stellen, het positief be├»nvloeden van de jeugdige/het gezin en overige betrokkenen/netwerk. Met als gevolg dat de eigen kracht van de jeugdige /het gezin,  en het netwerk wordt versterkt en er een veilige opgroeisituatie is gerealiseerd. 

Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan formuleer je samen met het gezin de te behalen resultaten door de zorgaanbieder. In het geval dat het gezin zelf niet de regie kan voeren en er sprake is van meervoudige complexe en/of domein overstijgende problematiek blijf je als procesregisseur betroken bij het gezin.

Het bieden van coaching behoort daarnaast, in bepaalde gevallen, ook tot de taken van de jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoach werkt samen met externe beroepskrachten (zoals huisartsen, docenten, kinderopvang, politie) waarbij hij/zij de rol van expert vervult in vraagstukken op het gebied van opvoeding, ondersteuning en jeugdhulp, vaak complexe casuïstiek. Daarnaast is het beoordelen van de veiligheid (en waar nodig het ondernemen van actie) binnen een gezin een belangrijk aspect, evenals registratie en dossiervorming omtrent de casussen.