Dienstverlening

Stichting Groeimee biedt de volgende dienstverlening voor gemeenten, samenwerkingspartners, professionals, het onderwijs en cliĆ«nten:

 • werkgeverschap bij de uitvoering van overheidstaken voor de jeugd en gezinnen in het sociaal domein
 • inzet van deskundig en professioneel personeel
 • laagdrempelige inhoudelijke kennis op het gebied van vrij toegankelijke Jeugd- en opvoedhulp, met name gericht op signalering, preventie en veiligheid
 • trainingscentrum

  Jeugd- en gezinsprofessionals

  Jeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

  Aan elke school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Alkmaar en Hoorn is een jeugd- en gezinscoach Voortgezet Onderwijs verbonden. Zij zijn wekelijks op school te vinden.De coaches zijn er om leerlingen, hun ouders en de school te ondersteunen en samen met de betrokkenen te bespreken welke problemen er...

  Jeugd- en gezinscoaches MBO

  Preventieve J-GGZ Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

  Doel: De gedragswetenschapper JGGZ-VO heeft als doel om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart brengen en middels gerichte handelingsadviezen, begeleiding en/of verwijzing een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval voorkomen of opheffen. Aanmeldingen worden gedaan door scholen na overleg met de aan...

  Raad van Toezicht

  De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de...