RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Dienstverlening

Stichting Groeimee biedt de volgende dienstverlening voor gemeenten, samenwerkingspartners, professionals, het onderwijs en cliënten:

 • werkgeverschap bij de uitvoering van overheidstaken voor de jeugd en gezinnen in het sociaal domein
 • inzet van deskundig en professioneel personeel
 • laagdrempelige inhoudelijke kennis op het gebied van vrij toegankelijke Jeugd- en opvoedhulp, met name gericht op signalering, preventie en veiligheid
 • trainingscentrum

  Jeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

  Aan elke school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Alkmaar en Hoorn is een jeugd- en gezinscoach Voortgezet Onderwijs verbonden. Zij zijn wekelijks op school te vinden.

  De coaches zijn er om leerlingen, hun ouders en de school te ondersteunen en samen met de betrokkenen te bespreken welke problemen er...

  Praktijkprogramma SKJ beroepsregistratie jeugd en gezinsprofessional

  In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulp-instellingen/gemeenten zijn verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit wordt beheerd door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

  Het praktijkprogramma is bedoeld voor:
  WO-ers op een HBO...

  Preventieve J-GGZ Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

  Doel:

  De gedragswetenschapper JGGZ-VO heeft als doel om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart brengen en middels gerichte handelingsadviezen, begeleiding en/of verwijzing een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval voorkomen of opheffen.

  Aanmeldingen worden gedaan door scholen na overleg met de...

  Strippenkaart

  Strippenkaart Groeimee

  Bij Stichting Groeimee zijn wij expert in een aantal thema’s en onderwerpen waarover jij ons om advies kunt vragen.

  Deze vraag krijgen wij steeds vaker en onze klantenkring breid zich meer en meer uit op dit gebied. Om jou van dienst te kunnen zijn en blijven en dit...

  Pop gesprek

  Stichting Groeimee kan samen met jou als jeugd- en gezinsprofessional (of sociaal professional) een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opstellen.
  Dit plan is toegespitst op de landelijk vastgestelde “Kerncompetenties van de Jeugd en - Gezinsprofessional”. Door een POP op te stellen kun jij als werknemer het positief functioneren, de persoonlijke kwaliteiten, en...